User Tools

Site Tools


aparells_rmn

Incidències tècniques classificades per espectròmetre:

Espectròmetres

Números de matrícula dels espectròmetres

Aquests són els números de matrícula dels espectròmetres que es fan servir a les sol·licituds d'intervenció.

Espectròmetre Número de matrícula [1] Gama Model
Avance DPX 250 (auto) PH-0007-99 250 DPX
Avance DPX 250 (robot) PH-0006-99 250 DPX
Avance DPX 360 PH-0003-04 360 DPX
Avance II 400wb PH-0003-05 400 AV
Avance III 400sb PH-0003-07 400 AVANCE III
Avance DRX 500 PH-0005-99 500 DRX
Avance II+ 600 PH-0008-06 600 AVANCE III
Biospec 70/30USR PT-0001-05 [2] BIOSPEC AV
Altres equips Número de matrícula [1] Gama Model
Esquire 6000 PA-0012-06

[1] Els dos darrers dígits indiquen l'any en què es varen comprar
[2] PT en comptes de PH

BASH - Bruker Advanced Service Handbook

Les versions del Bruker Advanced Service Handbook disponibles descriuen l'arquitectura i components de les diferents famílies d'espectròmetres Bruker,

  • AVANCE - Espectròmetres del tipus AQR/AQX. Per exemple, els AVANCE DPX 250, AVANCE DPX 360 i AVANCE DRX 500.
  • AVANCE AV - Espectròmetres del tipus AQS.
  • AVANCE II - Espectròmetres del tipus AQS/2 (SGU). Per exemple, l'AVANCE II 400wb.
  • AVANCE II+ / III - Espectròmetres del tipus AQS/3 (IPSO). Per exemple, l'AVANCE II+ 600 i l'AVANCE III 400nb. A tots els efectes, un AVANCE II+ és un AVANCE III, i la diferent nomenclatura obeeix només a raons de comercialització: el model AVANCE II+ correspon als espectròmetres desenvolupats entorn de l'AQS/3 (IPSO) i venuts abans de la presentació oficial de l'arquitectura AVANCE III.

La taula següent indica quines famílies estan incloses a cadascuna de les versions disponibles del BASH,

Familia d'espectròmetres
AVANCE
(AQR/AQX)
AVANCE AV
(AQS)
AVANCE II
(AQS/2 (SGU))
AVANCE II+ / III
(AQS/3 (IPSO))
AVANCE DPX 250
AVANCE DPX 360
AVANCE DRX 500
AVANCE II 400wb AVANCE II+ 600
AVANCE III 400nb
BASH 5.0
BASH 7.0
BASH 10.0
BASH 16

Bruker Technical Documentation for BioSpec and Pharmascan Systems

FIXME Els documents en aquesta col·lecció no estan tan ben organitzats com al BASH, alguns dels documents són enllaços a altres documents, i no són accessibles a través del web. Quan tingui una estona intentaré copiar els documents enllaçats als directoris on s'espera que hi siguin per tal de fer més útil aquesta documentació tècnica.

La versió del manual del criocompressor disponible a la documentació tècnica de Bruker és anterior (02/2003) a la disponible al lloc web de Cryomech,

Cul de sac

Per ara aquest és un cul de sac amb informació diversa rellevant (o no) pel manteniment dels espectròmetres: on comprar recanvis, etcètera.

Connectors ràpids per tubs flexibles

Els connectors ràpids són aquelles peces que serveixen per unir de forma ràpida i segura tubs de plàstic rígids, com els que es fan servir per les conduccions de gasos comprimits: aire pel lift, per girar la mostra, per la unitat de termostatizació (BVT), etcètera.

Pany de la porta interior. Lector d'empremta digital

Pel dia en què finalment posem en funcionament el lector d'empremtes digitals de la porta interior del SeRMN. Actualment hi ha muntat un sistema de pany elèctric que inspira poca confiança i que segurament deixarà de funcionar al poc de començar a fer-ne ús. Seria preferible substituir-lo per un electroimant “professional” com el del pany de seguretat de la porta exterior del servei.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
aparells_rmn.txt · Last modified: 2014/09/30 15:10 by miquel