User Tools

Site Tools


manteniment_tanc

Registre de recàrregues del tanc de nitrogen líquid

Aquesta pàgina conté un resum de les recàrregues del tanc de nitrogen líquid efectuades als dos darrers anys. Les dades de nivells i recàrregues d'anys anteriors, i les dades anuals de consum de nitrogen líquid es poden consultar a les pàgines,

Instruccions del registre

  • Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers i es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes setmanes!).
  • El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del World Wide Web Consortium (W3C).

Incidències

Aquest enllaç porta al recull cronològic de les incidències relacionades amb les recàrregues del tanc de nitrogen líquid.

2018

2017-05-24 - Recàrregues automàtiques cancel·lades

S'han cancel·lat les recàrregues automàtiques perquè la freqüència era insuficient pel consum actual. Es farà un control diari del consum de nitrogen per establir una nova freqüència de recàrrega del dipòsit.

Núm. Data kg recarregats núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
xx 2018-xx-xx 21xx kg 80xxxxxxxx Rec. automàtica
05 2018-03-05 2728 kg 8056306963 Pau [1]
04 2018-02-19 2908 kg 8056077838 Pau [1]
03 2018-02-05 2338 kg 8055862102 Míriam [1]
02 2018-01-22 2716 kg 8055607221 Pau [1]
01 2018-01-04 3000 kg 8055311936 Pau [1]

[1] Reserves automàtiques cancel·lades fins nova ordre.

2017

Núm. Data kg recarregats núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
22 2017-12-19 2390 kg 8055096782 Eva, [1]
21 2017-12-05 2899 kg 8054856964 Eva, [1]
20 2017-11-15 2752 kg 8054515525 Eva, [1]
19 2017-10-31 3028 kg 8054254149 Eva, [1]
18 2017-10-13 2825 kg 39FFDN64HM Eva, [1]
17 2017-09-29 2281 kg 8053730815 Eva, [1]
16 2017-09-15 2326 kg 8053483179 Eva, [1]
15 2017-08-31 2910 kg 8053222848 Eva, [1]
14 2017-08-14 2584 kg 8052939669 Eva, [1]
13 2017-07-27 2844 kg 8052660649 Eva, [1]
12 2017-07-13 3413 kg 8052420273 Eva, [1]
11 2017-06-26 2570 kg 8052111108 Eva, [1]
10 2017-06-08 2479 kg 8051813022 Eva, [1]
09 2017-05-25 3460 kg 8051582633 Eva, [1]
08 2017-05-08 2230 kg 8051268737 Rec. automàtica
07 2017-04-25 940 kg 8051063511 Rec. automàtica
06 2017-04-20 2500 kg 8050986155 Eva
05 2017-04-04 4321 kg 8050717313 Míriam, Eva
04 2017-03-13 3422 kg 8050330998 Rec. automàtica
03 2017-02-21 2821 kg 8049982659 Rec. automàtica
02 2017-01-31 2819 kg 8049649703 Rec. automàtica
01 2017-01-11 3004 kg 8049340794 Rec. automàtica

[1] Reserves automàtiques cancel·lades fins nova ordre.

2016

Núm. Data kg recarregats núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
16 2016-11-08 3251 kg 8048304480 Rec. automàtica Miquel
15 2016-10-17 2918 kg 8047925171 Rec. automàtica Miquel
14 2016-09-26 2600 kg 8047654179 Rec. automàtica Míriam
13 2016-09-07 3129 kg 8047250259 Rec. automàtica Miquel
12 2016-08-16 3112 kg 8046879004 Rec. automàtica Míriam
11 2016-07-26 2910 kg 8046541276 Rec. automàtica Eva
10 2016-07-04 2141 kg 8046162133 Rec. automàtica Eva
9 2016-06-17 2706 kg 8045895712 Rec. automàtica Míriam
8 2016-05-31 3016 kg 8045578322 Rec. automàtica Eva
7 2016-05-10 3105 kg 8045208938 Rec. automàtica Míriam
6 2016-04-20 2774 kg 8044860218 Rec. automàtica Eva
5 2016-03-30 3050 kg 8044499644 Rec. automàtica Míriam
4 2016-03-08 3248 kg 8044160811 Rec. automàtica Eva
3 2016-02-15 2292 kg 8043791158 Rec. automàtica Eva
2 2016-01-27 3324 kg 8043512940 Rec. automàtica Eva
1 2016-01-05 2195 kg 8043147733 Míriam Eva
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
manteniment_tanc.txt · Last modified: 2018/03/06 10:00 by miquel