User Tools

Site Tools


formulari_alta

Sol·licitud d'alta al SeRMN

Si ets membre del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB) i vols donar-te d'alta com a usuari del SeRMN per poder fer ús dels nostres espectròmetres en règim d'autoservei 1), omple el formulari següent i envia les teves dades.

Un cop hàgim comprovat les dades i tinguem el vist-i-plau del responsable del teu grup de recerca/departament/empresa, ens posarem en contacte amb tu per indicar-te cóm completar el procés d'alta i participar a la sessió formativa obligatòria.

DADES PERSONALS

Els camps identificats amb un asterisc (*) són obligatoris.

Avís: el telefon de contacte es mostrarà al programa de reserves. Tingues-ho present a l'hora d'entrar un número de telefon personal.

DADES DE L'EMPRESA/ENTITAT
SUPERVISOR
TITULACIÓ
FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA EN RMN

Les preguntes següents fan refèrencia a la teva experiència en el camp de la ressonància magnètica nuclear.

ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SeRMN

El funcionament del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) es regeix pel Reglament del SeRMN, per la Normativa de Funcionament del SeRMN, i per les ordres i indicacions que el personal del servei pugui disposar en cada moment per qüestions de funcionament i/o seguretat. L'accés a les dependències del SeRMN i l'ús dels instruments del SeRMN comporta l'acceptació de totes les normes de funcionament esmentades més amunt.

If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
1)
només disponible per membres del PRUAB
formulari_alta.txt · Last modified: 2017/06/01 16:12 by miquel