User Tools

Site Tools


formulari_alta


Sol·licitud d'alta al SeRMN

Si ets membre de la UAB o del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB) i vols donar-te d'alta com a usuari del SeRMN per poder fer ús dels nostres espectròmetres en règim d'autoservei, emplena el formulari següent i envia'ns les teves dades.

Un cop hàgim comprovat les dades i tinguem el vist-i-plau del responsable del teu grup de recerca/departament/empresa, ens posarem en contacte amb tu per indicar-te cóm completar el procés d'alta i participar a la sessió formativa obligatòria.

INSTRUCCIONS

• Els camps identificats amb un asterisc (*) són obligatoris.
• Demana al teu supervisor les dades que desconeguis.

DADES PERSONALS

IMPORTANT: el número de telefon es mostra al programa de reserves, i és visible per la resta d'usuaris. No ens donis un número que no vulguis compartir.

:info: Entitats del PRUAB: ICMAB, ICN2, etc.

DADES DEL GRUP DE RECERCA DE LA UAB

Only edit this fieldset if “Entitat a què pertanys?” is set to “UAB”.

DADES DE L'ENTITAT DEL PRUAB

Only edit this fieldset if “Entitat a què pertanys?” is set to “Entitat-PRUAB”.

DADES DE L'EMPRESA DEL PRUAB

Only edit this fieldset if “Entitat a què pertanys?” is set to “Empresa-PRUAB”.

SUPERVISOR
TITULACIÓ
FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA EN RMN

Les preguntes següents fan refèrencia a la teva experiència en el camp de la ressonància magnètica nuclear.

IDIOMA DE LA SESSIÓ FORMATIVA

Tria en quin idioma prefereixes que s'imparteixi la sessió formativa

ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SeRMN

El funcionament del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) es regeix pel Reglament del SeRMN, per la Normativa de Funcionament del SeRMN, i per les ordres i indicacions que el personal del servei pugui disposar en cada moment per qüestions de funcionament i/o seguretat. L'accés a les dependències del SeRMN i l'ús dels instruments del SeRMN comporta l'acceptació de totes les normes de funcionament esmentades més amunt.

:info: El botó per enviar la sol·licitud només es mostra quan s'accepta la normativa.

Only edit this fieldset if “Acceptes la normativa del SeRMN?” is set.

If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
formulari_alta.txt · Last modified: 2018/09/27 15:12 by miquel