User Tools

Site Tools


manteniment_lin

Registre de recàrregues de nitrogen líquid dels imants

Aquesta pàgina conté els nivells de nitrogen líquid als espectròmetres després de la seva recàrrega setmanal corresponents als dos darrers anys. Les dades d'anys anteriors, i les dades anuals de consum de nitrogen líquid es poden consultar a les pàgines,

Instruccions del registre

  • Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers, i les més recents es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes, 51 ó 52, setmanes!).
  • El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del World Wide Web Consortium (W3C).
  • Si el nivell final del tanc és prou baix, fes una comanda per recarregar-lo.
  • Les recàrregues del tanc s'anoten en una pàgina a part.

2018

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2018-12-13 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 150 a 110
2018-11-21 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 180 a 140
2018-11-17 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 270 a 240
2018-11-13 –% –% –% –% –% –% 100% 100% Eva Tanc de 290 a 280
2018-11-07 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau, Miquel Tanc de 120 a 80
2018-10-31 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau, Miquel Tanc de 190 a 150
2018-10-24 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau, Miquel Tanc de 300 a 260
2018-10-16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau, Miquel Tanc de 160 a 120
2018-10-10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 280 a 240
2018-09-26 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 200 a 160
2018-09-19 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 290 a 260
2018-09-05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 180 a 140
2018-08-29 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 280 a 240
2018-08-22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 110 a 80
2018-08-21 100% 100% –% –% –% –% –% 100% Eva Manteniment per tornar a dimecres. Tanc de 140 a 120
2018-08-14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miquel Tanc de 210 a 170
2018-08-08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 300 a 260
2018-08-01 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 170 a 130
2018-07-18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 170 a 130
2018-06-27 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 180 a 150
2018-06-20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 290 a 260
2018-06-06 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 270 a 230

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2018-05-23 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam Tanc de 250 a 200
2018-5-16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 150 a 110
2018-04-25 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam Tanc de 250 a 200
2018-04-11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 200 a 160
2018-03-28 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 150 a 100
2018-03-06 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 250 a 230
2018-02-28 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau Tanc de 150 a 120
2018-02-27 100% 100% –% –% –% –% –% 100% Eva Tanc de 170 a 150 DIMARTS!
2018-02-21 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam Tanc de 290 a 250
2018-02-07 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam Tanc de 280 a 240
2018-01-17 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam Tanc de 180 a 140
2018-01-10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 260 a 220
2018-01-03 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau i Miquel Tanc de 110 a 80

2017

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2017-12-13 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Míriam
2017-12-05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-11-22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Míriam
2017-11-15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-11-14 100% 100% 100% 100% –% –% –% 100% Eva Tanc de 140 a 110. Manteniment LN2 per tornar a dimecres
2017-10-31 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam
2017-10-25 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam
2017-10-18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-10-04 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-09-27 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam
2017-09-13 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam
2017-09-06 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-08-23 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-08-09 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam
2017-08-02 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-07-19 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-07-12 –% 100% –% –% –% –% –% –% Eva
2017-07-12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau
2017-07-05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2017-06-28 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam i Eva
2017-06-21 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau
2017-06-14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam
2017-05-31 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-05-24 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-05-17 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau
2017-05-10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam
2017-05-03 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau
2017-04-26 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam
2017-04-19 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-04-18 100% 100% –% –% –% –% –% 100% Eva Manteniment LN2 250auto, robot i DNP per tornar a dimecres
2017-04-11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miquel i Eva Dimarts
2017-04-05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam
2017-03-29 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau
2017-03-22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-03-15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% miriam
2017-03-08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau
2017-03-01 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-02-22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Míriam
2017-02-15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-02-08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau
2017-02-01 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-01-25 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Miriam
2017-01-18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau
2017-01-11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva
2017-01-04 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva, Míriam

Anys anteriors

Els registres dels anys anteriors es guarden en una pàgina a part.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
manteniment_lin.txt · Last modified: 2018/12/13 11:06 by eva