User Tools

Site Tools


formulari_dades_empresa


Formulari de dades de l'empresa o institució

Fes servir aquest formulari per notificar les dades de contacte i fiscals de la teva institució o empresa al Servei de RMN de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un cop hàgim comprovat les dades, ens posarem en contacte amb tu.

Els camps identificats amb un asterisc (*) són obligatoris.

DADES DE CONTACTE DEL SOL·LICITANT
DADES FISCALS DE L'EMPRESA
ADREÇA DE L'EMPRESA
ADREÇA DE FACTURACIÓ DE L'EMPRESA

Omplir només si és diferent de l'adreça indicada més amunt.

PERSONA DE CONTACTE PER ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
ACCEPTACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES

Les dades de caràcter personal que es facilitin seran incorporades als fitxer de dades del Servei de RMN (SeRMN) i de l'Àrea d'Economia (AE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les finalitats principals d'aquests fitxers són l'accés a les instal·lacions del SeRMN, l'ús de l'equipament científic del SeRMN, i la gestió administrativa del SeRMN i l'AE. La Universitat Autònoma de Barcelona té la titularitat d’aquests fitxers i el SeRMN i l'AE són els òrgans responsables.

Les vostres dades seran tractades de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i seran utilitzades per a les finalitats pròpies del Servei de RMN i de l'Àrea d'Economia. D’acord amb la LOPD, teniu el dret de revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB o enviant un correu electrònic a l’adreça s.rmn@uab.cat

:info: El botó per enviar la sol·licitud només es mostra quan s'accepta la normativa.

Only edit this fieldset if “Autoritzes l`ús d`aquestes dades?” is set.

If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
formulari_dades_empresa.txt · Last modified: 2018/09/27 13:21 by miquel