User Tools

Site Tools


manteniment_lhe

Nivells i recàrregues d'heli líquid

Aquesta pàgina conté un resum dels nivells setmanals d'heli líquid als espectròmetres del SeRMN, i de les recàrregues efectuades als dos darrers anys. Les dades de nivells i recàrregues d'anys anteriors, i les dades anuals de consum d'heli líquid es poden consultar a les pàgines,

Instruccions del registre

 • Les recàrregues d'heli s'indiquen en negreta.
 • Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers i es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes, 51 ó 52, setmanes!).
 • El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del World Wide Web Consortium (W3C).

2018

 • Avance DPX-360
  • El nivell 0% del sensor del 360 se situa just per sobre de la bobina, i marca el nivell mínim d'heli per una recàrrega segura.
  • Calcular una estimació del nivell considerant un consum setmanal del 5%.
 • Avance II+ 600
  • Després d'una recàrrega al 100%, les primeres setmanes el nivell d'heli roman constant o baixa molt poc a poc

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2018-06-20 96% 88% 83% 96% 68% 90% 77% 78% ??? de 290 a Pau, Eva
2018-06-13 98% 94% 89% 100% 71% 90% 81% 100% de 180 a 120 Pau, Eva 100 LHe
2018-06-06 98% 97% 95% 49% 74% 90% 86% 59% de 270 a 230 Eva
2018-05-30 100% 100% 100% 53% 78% 95% 62% 68% de 150 a 110 Pau, Eva 100L He
2018-05-23 67% 73% 60% 55% 81% 66% 66% 68% de 240 a 200 Miriam 360MHz a 60% 2a setmana
2018-05-16 70% 78% 60% 58% 83% 71% 70% 77% de 150 a 110 Eva 360MHz a 60% 1a setmana
2018-05-09 73% 82% 69% 62% 87% 76% 74% 85% de 240 a 200 Pau
2018-05-02 76% 85% 76% 65% 88% 85% 78% 93% de 140 a 100 Eva
2018-04-26 –% –% –% 68% 92% 85% 83% 100% Pau, Teo i Eva 100L LHe
2018-04-25 79% 89% 82% 54% 58% 85% 83% 78% de 250 a 200 Miriam
2018-04-18 82% 96% 89% 59% 61% 90% 88% 94% de 110 a 160 Pau Compte mab el sensor del robot, marca casi igual que la setmana passada!
2018-04-11 84% 97% 94% 64% 64% 90% 92% 94% de 200 a 160 Eva Compte mab el sensor del robot, marca igual que la setmana passada!
2018-04-05 97% 101% –% 67% 94% 94% 100% Pau i Eva 200L LHe
2018-04-04 89% 79% 71% 68% 68% 64% 53% 66% de 290 a 260 Miriam
2018-03-28 92% 81% 78% 73% 70% 68% not measured 75% de 240 a 200 Pau
2018-03-23 96% 85% 82% 76% 72% 71% 62% 81% de 240 a 200 Pau i Eva
2018-03-15 98% 88% 91% 80% 78% 78% 67% 100% de 140 a 100 Pau
2018-03-06 99% 92% 98% 86% 80% 85% 71% 100% de 250 a 230 Eva
2018-02-28 100% 100% 100% 88% –% –% 74% 100% Eva i Pau 200L LHe
2018-02-28 68% 77% 60% 49% 82% ¿? 85% 68% 71% Eva i Pau compte el 250robot i 500 no mesuren bé. 360MHz al 60% 2a setmana
2018-02-21 72% 80% 60% 52% 81% 90% 72% 81% 290 a 250 Miriam compte el 250robot i 500 no mesuren bé
2018-02-14 75% 85% 61% 55% 88% 90% 77% 90% 150 a 110 Pau compte el 250robot i 500 no mesuren bé
2018-02-07 –% –% –% –% 88% 90% –% –% Pau i Eva 100L LHe
2018-02-07 78% 87% 66% 57% 62% 63% 81% 97% de 280 a 240 Miriam
2018-01-31 –% 84% –% –% –% –% –% 100% Pau i Eva 100L LHe
2018-01-31 81% 52?% 74% 61% 65% 65% 87% 69% de 180 a 140 Eva
2018-01-17 84% 100?% 83% 63% 68% 69% 91% 86% de 300 a 260 Pau
2018-01-17 88% ?% 92% 65% 70% 73% 94% 94% de 180 a 140 Miriam
2018-01-10 –% 76% 100% –% –% –% 94% 100% Pau i Eva 200L LHe
2018-01-10 91% 64% 69% 68% 73% 76% 56% 49% de 260 a 220 Eva
2018-01-03 96% 68% 78% 71% 78% 80% 62% 58% de 110 a 80 Pau i Miquel

2017

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2017-12-27 98% 71% 86% 73% 80% 85% 65% 67% de 200 a 150 Miriam i Eva
2017-12-14 100% –% 100% –% –% –% 73% 84% Pau i Eva 100L LHe
2017-12-13 64% 79% 61% 78% 87% 90% 55% 81% de 190 a 150 Miriam
2017-12-05 67% 83% 72% 81% 88% 90% 61% 91% de 80 a 280 Eva Recàrrega del tanc LN2 durant el manteniment
2017-11-29 –% –% –% –% 94% 90% –% –% Pau i Eva 100L LHe
2017-11-29 69% 86% 79% 84% 70% 51% 65% 97% Pau
2017-11-23 –% –% 86% –% –% –% –% 100% Pau i Eva 100l LHe
2017-11-22 73% 90% 61% 87% 73% 55% 69% 65% de 260 a 240Míriam 360MHz al 61% per 2a setmana
2017-11-15 76% 94% 61% 89% 78% 59% 73% 75% de 100 a Eva 360MHz al 61% per 1a setmana
2017-10-31 82% 100% 78% 95% 83% 62% 82% 93% de 100 a 65 Miriam
2017-10-26 100% 65% 97% Pau i Eva 100L LHe
2017-10-25 84% 63% 85% 97% 87% 62% 87% 52% de 170 a 130 Miriam
2017-10-18 89% 68% 94% 98% 88% 69% 92% 61% de 270 a Eva Controlar nivell LHe 250 robot
2017-10-11 92% 100% 100% 98% 90% 73% 94% 71% de 150 a 100 Pau i Eva 160L LHe
2017-10-04 96% 70% 60% 61% 56% 76% 94% 80% de 250 a 210 Eva 360MHz al 60% 1a setmana
2017-09-28 100% Pau, Miriam 100L He
2017-09-27 98% 74% 70% 63% ?% 78% 53% 88% de 150 a 110 Miriam
2017-09-20 99% 79% 79% 65% 64% 81% 57% 98% de 250 a 210 Pau
2017-09-14 100% –% –% –% 66% –% –% 100% Pau i Miriam 100L He
2017-09-13 61% 82% 88% 67% 61% 85% 63% 50% de 170 a 130 Miriam de 170 a 130
2017-09-06 63% 87% 97% 70% 64% 87% 68% 60% de 260 a Eva
2017-09-04 –% 89% –% –% –% –% –% –% Miquel
2017-09-01 –% 100% 100% –% –% –% 72% –% Pau i Eva 300L He, recàrrega 250ROBOT
2017-08-30 66% 0% 61% 72% 67% 90% 60% 73% de 140 a 100 Pau
2017-08-23 69% 0% 61% 74% 70% 90% 64% 81% de 200 a Eva
2017-08-16 73% 0% 67% 77% 72% 90% 68% 89% de 290 a 250 Miriam
2017-08-09 76% 0% 76% 79% 76% 94% 72% 97% de 170 a 130 Miriam
2017-08-03 –% –% –% –% 79% 97% –% 100% Miquel i Eva 100L LHe
2017-08-02 78% 0% 84% 81% 72% 71% 77% 61% de 260 a Eva
2017-07-26 81% 0% 93% 84% 76% 75% 81% 70% de 120 a 80 Pau
2017-07-19 85% 100% –% –% –% 86% –% Pau i Eva 100L LHe
2017-07-19 84% 50% 61% 86% 79% 78% 58% 79% de 230 a 180 Eva
2017-07-14 –% 56% –% –% –% –% –% –% Eva Control LHe robot
2017-07-13 88% 58% 61% 87% 81% 86% 62% 86% de 110 a 70 Pau
2017-07-11 –% 63% –% –% –% –% –% –% Eva
2017-07-10 –% 66% –% –% –% –% –% –% de 130 a 120 Pau i Eva El 250MHz-robot estava sec de LN2!
2017-07-05 91% 93% 67% 92% 85% 90% 67% 96% de 190 a 160 Miriam

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2017-06-28 –% 98% –% –% 88% 90% 72% 100% Teo i Eva 100L LHe
2017-06-28 95% 60% 76% 94% 62% 90% 72% 57% de 280 a 250 Miriam i Eva
2017-06-21 98% 65% 85% 97% 65% 90% 76% 67% de 160 a 120 Eva
2017-06-14 99% 69% ?? % 98% 68% 93% 80% 76% de 250 a 210 Miriam
2017-06-08 100% 75% 100% 100% 70% 96% 85% 84% de 160 a 120 Pau,Eva 200L LHe
2017-05-31 71% 73% 61% 54% 74% 62% 90% 94% de 250 a 210 Eva 360MHZ al 61% per 1a setmana
2017-05-24 –% –% 71% –% –% –% –% 100% Pau i Eva 100L LHe
2017-05-24 74% 78% 61% 56% 78% 62% 94% 61% de 90 a 50 Eva 360MHZ al 61% per 4a setmana. Nivell del tanc molt baix. Trucar a carburos!
2017-05-17 77% 82% 61% –% 81% 62% 94% 77% de 200 a 160 Pau
2017-05-10 –% –% –% –% –% 67% 100% –% Pau i Eva 100L LHe
2017-05-10 79% 86% 61% 61% 83% 77% 51% 80% de 290 a 250 Miriam
2017-05-03 82% 94% 61% 64% 87% 79% 55% 89% de 200 a 160 Pau
2017-04-26 87% 100% 61% 66% 88% 83% 60% 97% de 290 a 250 Miriam
2017-04-20 91% 100% –% –% 90% –% –% 100% Pau i Eva 100L LHe
2017-04-18 88% 78% 68% 68% 78% 86% 65% 49% de 120 a 90 Eva
2017-04-18 –% –% –% –% –% –% –% –% de 140 a 130 Eva Manteniment LN2 250auto, robot i DNP per tornar a dimecres
2017-04-11 91% 84% 75% 71% 81% 87% 69% 61% de 230 a 200 Miquel i Eva
2017-04-05 95% 90% 81% 73% 83% 90% 72% 69% de 315 a 280 Miriam
2017-03-29 97% 97% 90% 74% 86% 89% 76% 76% de 100 a 40 Pau
2017-03-22 99% 100% 94% 77% 88% 90% 80% 88% de 180 a 130 Eva
2017-03-16 100% 100% 100% –% 94% 90% –% 94% Pau i Eva 200L LHe
2017-03-15 76% 77% 61% 80% 65% 57% 86% 79% de 290 a 250 Miriam El 360MHz esta al 61% per 4a setmana
2017-03-08 78% 85% 61% 82% 68% 62% 91% 88% de 120 a Pau El 360MHz esta al 61% per 3a setmana
2017-03-01 81% 94% 61% 84% 70% 66% 94% 97% de 200 a 160 Eva El 360MHz esta al 61% per 2a setmana
2017-02-24 –% 100% –% –% –% 70% 94% 100% Pau i Eva 200L LHe
2017-02-23 83% 49% 61% 86% 72% 63% 49% 50% de x a x Miriam
2017-02-15 89% 63% 72% 89% 78% 68% 55% 63% de 150 a Eva
2017-02-08 91% 71% 78% 92% 80% 72% 61% –% de 220 a 180 Pau
2017-02-01 96% 80% 85% 95% 83% 76% 64% 81% de 290 a 260 Eva
2017-01-25 98% 90% 91% 97% 87% 79% 68% 89% de 160 a 130 Miriam
2017-01-18 99% 99% 97% 98% 88% 84% 74% 96% de 250 a 210 Pau Recàrrega tanc LN2 durant el manteniment
2017-01-12 100% 100% 100% 99% 91% 86% 77% 100% Eva 200L LHe
2017-01-11 67% 67% 77% 68% 59% 90% 77% 52% de 80 a 270 Eva Recàrrega tanc LN2 durant el manteniment
2017-01-04 70% 77% 84% 71% 63% 90% 81% 61% de 140 a 100 Eva, Míriam

Anys anteriors

Els registres dels anys anteriors es guarden en una pàgina a part.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
manteniment_lhe.txt · Last modified: 2018/06/20 09:47 by eva