User Tools

Site Tools


manteniment_lhe

Nivells i recàrregues d'heli líquid

Aquesta pàgina conté un resum dels nivells setmanals d'heli líquid als espectròmetres del SeRMN, i de les recàrregues efectuades als dos darrers anys. Les dades de nivells i recàrregues d'anys anteriors, i les dades anuals de consum d'heli líquid es poden consultar a les pàgines,

Instruccions del registre

 • Les recàrregues d'heli s'indiquen en negreta.
 • Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers i es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes, 51 ó 52, setmanes!).
 • El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del World Wide Web Consortium (W3C).

2017

 • Avance DPX-360
  • El nivell 0% del sensor del 360 se situa just per sobre de la bobina, i marca el nivell mínim d'heli per una recàrrega segura.
  • Calcular una estimació del nivell considerant un consum setmanal del 5%.
 • Avance II+ 600
  • Després d'una recàrrega al 100%, les primeres setmanes el nivell d'heli roman constant o baixa molt poc a poc

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2017-11-22 73% 90% 61% 87% 73% 55% 69% 65% de 260 a 240Míriam 360MHz al 61% per 2a setmana
2017-11-15 76% 94% 61% 89% 78% 59% 73% 75% de 100 a Eva 360MHz al 61% per 1a setmana
2017-10-31 82% 100% 78% 95% 83% 62% 82% 93% de 100 a 65 Miriam
2017-10-26 100% 65% 97% Pau i Eva 100L LHe
2017-10-25 84% 63% 85% 97% 87% 62% 87% 52% de 170 a 130 Miriam
2017-10-18 89% 68% 94% 98% 88% 69% 92% 61% de 270 a Eva Controlar nivell LHe 250 robot
2017-10-11 92% 100% 100% 98% 90% 73% 94% 71% de 150 a 100 Pau i Eva 160L LHe
2017-10-04 96% 70% 60% 61% 56% 76% 94% 80% de 250 a 210 Eva 360MHz al 60% 1a setmana
2017-09-28 100% Pau, Miriam 100L He
2017-09-27 98% 74% 70% 63% ?% 78% 53% 88% de 150 a 110 Miriam
2017-09-20 99% 79% 79% 65% 64% 81% 57% 98% de 250 a 210 Pau
2017-09-14 100% –% –% –% 66% –% –% 100% Pau i Miriam 100L He
2017-09-13 61% 82% 88% 67% 61% 85% 63% 50% de 170 a 130 Miriam de 170 a 130
2017-09-06 63% 87% 97% 70% 64% 87% 68% 60% de 260 a Eva
2017-09-04 –% 89% –% –% –% –% –% –% Miquel
2017-09-01 –% 100% 100% –% –% –% 72% –% Pau i Eva 300L He, recàrrega 250ROBOT
2017-08-30 66% 0% 61% 72% 67% 90% 60% 73% de 140 a 100 Pau
2017-08-23 69% 0% 61% 74% 70% 90% 64% 81% de 200 a Eva
2017-08-16 73% 0% 67% 77% 72% 90% 68% 89% de 290 a 250 Miriam
2017-08-09 76% 0% 76% 79% 76% 94% 72% 97% de 170 a 130 Miriam
2017-08-03 –% –% –% –% 79% 97% –% 100% Miquel i Eva 100L LHe
2017-08-02 78% 0% 84% 81% 72% 71% 77% 61% de 260 a Eva
2017-07-26 81% 0% 93% 84% 76% 75% 81% 70% de 120 a 80 Pau
2017-07-19 85% 100% –% –% –% 86% –% Pau i Eva 100L LHe
2017-07-19 84% 50% 61% 86% 79% 78% 58% 79% de 230 a 180 Eva
2017-07-14 –% 56% –% –% –% –% –% –% Eva Control LHe robot
2017-07-13 88% 58% 61% 87% 81% 86% 62% 86% de 110 a 70 Pau
2017-07-11 –% 63% –% –% –% –% –% –% Eva
2017-07-10 –% 66% –% –% –% –% –% –% de 130 a 120 Pau i Eva El 250MHz-robot estava sec de LN2!
2017-07-05 91% 93% 67% 92% 85% 90% 67% 96% de 190 a 160 Miriam

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2017-06-28 –% 98% –% –% 88% 90% 72% 100% Teo i Eva 100L LHe
2017-06-28 95% 60% 76% 94% 62% 90% 72% 57% de 280 a 250 Miriam i Eva
2017-06-21 98% 65% 85% 97% 65% 90% 76% 67% de 160 a 120 Eva
2017-06-14 99% 69% ?? % 98% 68% 93% 80% 76% de 250 a 210 Miriam
2017-06-08 100% 75% 100% 100% 70% 96% 85% 84% de 160 a 120 Pau,Eva 200L LHe
2017-05-31 71% 73% 61% 54% 74% 62% 90% 94% de 250 a 210 Eva 360MHZ al 61% per 1a setmana
2017-05-24 –% –% 71% –% –% –% –% 100% Pau i Eva 100L LHe
2017-05-24 74% 78% 61% 56% 78% 62% 94% 61% de 90 a 50 Eva 360MHZ al 61% per 4a setmana. Nivell del tanc molt baix. Trucar a carburos!
2017-05-17 77% 82% 61% –% 81% 62% 94% 77% de 200 a 160 Pau
2017-05-10 –% –% –% –% –% 67% 100% –% Pau i Eva 100L LHe
2017-05-10 79% 86% 61% 61% 83% 77% 51% 80% de 290 a 250 Miriam
2017-05-03 82% 94% 61% 64% 87% 79% 55% 89% de 200 a 160 Pau
2017-04-26 87% 100% 61% 66% 88% 83% 60% 97% de 290 a 250 Miriam
2017-04-20 91% 100% –% –% 90% –% –% 100% Pau i Eva 100L LHe
2017-04-18 88% 78% 68% 68% 78% 86% 65% 49% de 120 a 90 Eva
2017-04-18 –% –% –% –% –% –% –% –% de 140 a 130 Eva Manteniment LN2 250auto, robot i DNP per tornar a dimecres
2017-04-11 91% 84% 75% 71% 81% 87% 69% 61% de 230 a 200 Miquel i Eva
2017-04-05 95% 90% 81% 73% 83% 90% 72% 69% de 315 a 280 Miriam
2017-03-29 97% 97% 90% 74% 86% 89% 76% 76% de 100 a 40 Pau
2017-03-22 99% 100% 94% 77% 88% 90% 80% 88% de 180 a 130 Eva
2017-03-16 100% 100% 100% –% 94% 90% –% 94% Pau i Eva 200L LHe
2017-03-15 76% 77% 61% 80% 65% 57% 86% 79% de 290 a 250 Miriam El 360MHz esta al 61% per 4a setmana
2017-03-08 78% 85% 61% 82% 68% 62% 91% 88% de 120 a Pau El 360MHz esta al 61% per 3a setmana
2017-03-01 81% 94% 61% 84% 70% 66% 94% 97% de 200 a 160 Eva El 360MHz esta al 61% per 2a setmana
2017-02-24 –% 100% –% –% –% 70% 94% 100% Pau i Eva 200L LHe
2017-02-23 83% 49% 61% 86% 72% 63% 49% 50% de x a x Miriam
2017-02-15 89% 63% 72% 89% 78% 68% 55% 63% de 150 a Eva
2017-02-08 91% 71% 78% 92% 80% 72% 61% –% de 220 a 180 Pau
2017-02-01 96% 80% 85% 95% 83% 76% 64% 81% de 290 a 260 Eva
2017-01-25 98% 90% 91% 97% 87% 79% 68% 89% de 160 a 130 Miriam
2017-01-18 99% 99% 97% 98% 88% 84% 74% 96% de 250 a 210 Pau Recàrrega tanc LN2 durant el manteniment
2017-01-12 100% 100% 100% 99% 91% 86% 77% 100% Eva 200L LHe
2017-01-11 67% 67% 77% 68% 59% 90% 77% 52% de 80 a 270 Eva Recàrrega tanc LN2 durant el manteniment
2017-01-04 70% 77% 84% 71% 63% 90% 81% 61% de 140 a 100 Eva, Míriam

2016

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2016-12-28 73% 86% 90% 73% 65% 90% 87% 70% de 230 a 190 Pau, Miquel
2016-12-21 76% 97% 96% 75% 68% 94% 91% 79% de 290 a 260 Eva
2016-12-15 –% 100% 101% 78% –% 96% –% –% Pau i Eva 200L LHe
2016-12-14 79% 81% 60% 47% 71% 56% 94% 87% de 110 a xxx Pau
2016-12-07 82% 85% 60% 50% 74% 59% 96% 96% de 190 a 150 Miriam
2016-11-30 87% 61% 67% 54% 79% 63% 55% 60% de 280 a 240 Eva
2016-11-23 89% 65% 73% 56% 81% 65% 61% 69% de 160 a 120 Pau
2016-11-18 –% –% –% 57% 83% –% 64% 75% Pau i Eva Recàrrega FIELD 400WB 160L
2016-11-16 93% 69% 80% 55% 73% 68% 53% 75% de 220 a 180 Eva
2016-11-09 96% 73% 85% 56% 76% 70% 57% 87% de 290 a 270 Miriam
2016-11-04 90% 76% 91% 58% 79% 72% 63% 74% de 150 a 100 Pau
2016-10-26 98% 82% 100% 62% 83% 75% 69% ?% de 200 a 170 Miriam
2016-10-21 100% 100% 101% 64% 84% 78% 74% 100% Will, Pau i Miquel 200L He
2016-10-19 de 190 a 250 Pau
2016-10-11 66% 69% 60% 67% 70% 82% 67% 74% de 150 a 110 Miriam
2016-10-05 68% 74% 60% 69% 73% 83% 70% 74% de 220 a 190 Pau
2016-09-28 72% 79% 71% 71% 78% 83% 74% 89% de 290 a 260 Eva
2016-09-21 74% 83% 77% 73% 80% 85% 77% 97% de 150 a 120 Miriam
2016-09-14 77% 87% 86% 76% 84% 92% 80% 100% de 250 a 210 Pau i Eva 100L He
2016-09-07 80% 93% 90% 78% 87% 96% 72% 67% de 90 a – Eva Recàrrega del tanc de LN2 durant el manteniment
2016-08-31 83% 98% 96% 80% 88% 96% 75% 89% de 150 a 100 Pau
2016-08-25 –% 100% 100% –% 88% 98% –% –% Miquel i Eva En el 400wb s'ha observat “flama”, però la lectura del sensor marca 88% com a màxim
2016-08-24 88% 68% 60% 83% 48% 64% 78% 84% de ? a 200 Miquel i Miriam
2016-08-17 90% 72% 60% 83% 53% 66% 83% 92% de 290 a 260 Miquel i Miriam
2016-08-10 95% 76% 60% 84% 57% 69% 87% 100% de 120 a 80 Eva
2016-08-098 –% –% 61% –% 57% –% –% 100% Miquel i Eva 200L He
2016-08-03 98% 81% 70% 86% 57% 71% 91% 79% de 200 a 160 Eva
2016-07-21 100% 93% –% –% –% –% 94% 100% Pau i Eva 200L He
2016-07-20 67% 61% 83% 94% 67% 76% 54% 55% de 150 a 100 Eva
2016-07-13 70% 66% 89% 96% 71% 79% 58% 64% de 200 a 170 Eva
2016-07-06 73% 70% 95% 98% 75% 82% 63% 74% de 290 a 250 Eva

1er semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2016-06-30 –% –% 100% 100% –% –% –% 79% Teo i Eva 100L LHe
2016-06-29 77% 75% 72% 50% 80% 83% 67% 76% de 190 a 150 Eva
2016-06-22 79% 79% 79% 52% 84% 83% 70% 84% de 270 a 230 Eva
2016-06-15 82% 83% 85% 54% 88% 84% 74% 95% de 135 a 90 Eva
2016-06-10 89% 86% 89% 56% 93% 86% 78% 100% de 200 a 160 Pau 160 L He
2016-06-01 90% 94% 98% 59% 74% 96% 57% 59% de 300 a 260 Eva
2016-05-27 95% 100% 100% 61% 83% 98% 62% 80% de 150 a 100 Pau i Eva100L LHe
2016-05-18 97% 58% 60% 65% 83% 86% 66% 83% de 220 a 190 Miriam
2016-05-11 98% 68% 60% 67% 88% 92% 69% 90% Pau
2016-05-06 100% –% –% –% 88% 96% –% 100% Pau i Eva200L LHe
2016-05-04 62% 68% 70% 69% 58% 56% 73% 47% de 120 a 90 Miriam
2016-04-27 65% 72% % 72% 61% 60% 76% 55% de 200 a 160 Eva
2016-04-20 68% 77% 82% 74% 66% 65% 80% 69% de 300 a 270 pau
2016-04-13 71% 81% 89% 76% –% 68% 85% 77% de 140 a 100 Miriam
2016-04-06 74% 85% 95% 78% –% 72% 89% 91% de 225 a 190 Eva
2016-03-30 77% 91% 101% 81% –% 77% 92% 100% de 300 a 260 Pau i Eva 100L He
2016-03-23 80% 96% 60% 83% –% 79% 94% 85% de 125 a 90 Miquel i Eva 360MHz al 60% per 2a setmana
2016-03-16 83% 100% 60% 84% 88% 83% 94% 94% de 210 a 170 Eva 360MHz al 60% per 1a setmana
2016-03-10 88% 100% 70% 87% 88% 84% 100% 100% de 300 a 250 Pau i Eva
2016-03-02 91% 83% 77% 89% 73% 88% 80% 67% de 110 a 80 Miriam
2016-02-23 93% 87% 83% 93% 78% 91% 84% 76% de 200 a 150 Pau
2016-02-17 98% 93% 90% 96% 82% 95% 88% 83% de 280 a 240 Miriam
2016-02-10 98% 99% 97% 98% 87% 98% 92% 92% de 200 a 150 Eva
2016-02-04 100% 100% 97% 100% 88% 98% 94% 97% Pau i Eva 200L LHe
2016-01-28 –% 100% 65% –% –% –% 94% 100% Pau i Eva 200L LHe
2016-01-27 83% 63% 60% 75% 52% 84% 54% 47% 290(*) Eva El 360MHz està al 60% per 1a setmana. Han omplert el tanc durant el manteniment. (*)Nivell al acabar el manteniment
2016-01-20 88% 67% 68% 77% 55% 86% 57% 56% de 150 a 110 Miriam
2016-01-13 91% 72% 75% 79% 60% 88% 62% 70% de 230 a 200 Eva
2016-01-05 95% 77% 82% 81% 64% 91% 66% 79% Miquel i EvaHan omplert el tanc de LN2 durant la recàrrega dels imants. Al final del manteniment el nivell era 280

2015

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2015-12-29 98% 82% 89% 84% 68% 96% 69% 87% 230 a 195 Pau i Miriam
2015-12-22 89% 86% 95% 85% 72% 97% 73% 95% 130 a 100 Pau
2015-12-17 98% 91% 101% –% 76% 98% –% 100% Pau i Eva 200L LHe
2015-12-16 89% 74% 68% 87% 70% 56% 76% 47% 210 a 170 Eva
2015-12-09 92% 79% 74% 92% 75% 61% 79% 56% 280 a 240 Miriam
2015-12-02 96% 83% 81% 94% 80% 66% 84% 63% 120 a 70 Pau
2015-11-25 98% ¿? 86% 87% 96% 83% 69% 88% 74% 200 a 160 Eva el 250MHz auto marca 98% quant la setmana passada marcava 90% ¿?
2015-11-19 90% 92% 93% 98% 88% 73% 91% 82% 280 a 240 Miriam
2015-11-12 100% 97% 100% 98% 88% 77% –% 100% Pau i Eva
2015-11-04 70% 90% 95% 80% 78% 78% 94% 67% 160 a 120 Eva
2015-10-29 –% 94% 100% –% –% –% 100% 74% Pau i Eva200L LHe
2015-10-21 76% 62% 60% 83% 83% 84% 55% 76% 140 a 80 Pau
2015-10-14 79% 66% 60% 84% 87% 85% 59% 81% 190 a 160 Eva
2015-10-07 82% 70% 60% 85% 88% 86% 63% 88% 280 a 250 Miriam
2015-10-30 85% 75% 67% 90% 90% 89% 67% 100% 190 a 150 Pau, Eva 200 L He
2015-09-23 89% 79% 74% 92% 58% 63% 55% 67% 220 a 180 Eva
2015-09-16 92% 82% 80% 94% 61% 67% 58% 76% 300 a 270 Miriam
2015-09-14 92% 83% 82% 96% 62% 68% 60% 78% 180 a 130 Pau
2015-09-02 98% 92% 93% 98% 67% 75% 66% 95% 230 a 190 Eva
2015-08-26 100% 96% 100% 98% –% 79% –% 100% Miquel i Eva 200L LHe
2015-08-26 61% 59% 74% 67% 72% 70% 70% 70% 300 a 250 Eva
2015-08-19 64% 63% 80% 69% 74% 72% 73% 80% 140 a 80 Miriam
2015-08-12 67% 67% 87% 71% 79% 75% 77% 88% 220 a 170 Miriam
2015-08-05 70% 71% 94% 74% 81% 77% 80% 96% 300 a 250 Eva
2015-07-29 –% 100% 100% –% 84% –% –% 100% Pau i Eva 160L LHe
2015-07-29 73% 58% 60% 76% 57% 80% 85% 70% 140 a 90 Miriam
2015-07-15 79% 66% 60% 82% 63% 86% 93% 89% 290 a 250 Eva
2015-07-09 82% 70% 61% 82% 66% 87% 94% 98% 180 a 130 Pau
2015-07-02 –% –% –% –% –% 94% 94% 100% Pau i Eva 200L LHe
2015-07-01 85% 74% 71% 83% 68% 57% 66 % 62% 190 a 150 Eva

1er semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2015-06-30 –% –% –% –% –% –% – % –% 220 a 200 Eva Manteniment en dimarts per tornar a la normalitat
2015-06-26 89% 77% 76% 83% 70% 59% 69 % 68% 300 a 240 Pau
2015-06-17 92% 82% 83% 91% 73% 63% 72 % 78% 170 a 130 Miriam
2015-06-10 96% 86% 90% 94% 78% 66% 77 % 87% 230 a 190 Eva
2015-06-03 % % 97% 98% 80% 68% 80 % 95% 300 a 260 Pau
2015-05-29 100% 100% 100% 100% 82% –% –% 100% Miquel, Eva 200L LHe
2015-05-27 67% 67% 68% 67% 67% 71% 85% 61% 140 a 100 Pau
2015-05-20 70% 71% 75% 71% 70% 74% 89% 70% ? Pau
2015-05-13 73% 75% 82% 74% 72% 76% 92% 78% 90 a 260 Miriam han omplert tanc durant manteniment
2015-05-06 76% 79% 88% 76% 76% 79% 94% 86% 180 a 125 Miriam
2015-04-29 79% 83% 95% 79% 79% 82% 94% 95% 248 a 205 Miriam
2015-04-22 –% 100% 100% –% 82% –% 100% 100% Pau i Eva 200L LHe
2015-04-22 82% 66% 67% 83% 73% 87% 58% 72% Eva
2015-04-15 85% 70% 73% 84% 77% 90% 62% 85% Eva
2015-04-08 89% 74% 80% 86% 80% 95% 66% 93% Eva
2015-04-01 92% 78% 86% 91% 82% 98% 69% 100% Miriam
2015-03-25 95% 84% 94% 96% 84% 100% 73% 100% Pau 100L He
2015-03-18 98% 86% 97% 98% 74% 62% 76% 93% Eva
2015-03-11 100% 100% 100% 100% 78% 67% 80% 100% Pau i Eva 200L LHe
2015-03-11 57% 55% 77% 52% 78% 67% 80% 64% Miriam
2015-03-04 61% 60% 82% 55% 81% 70% 85% 65% Pau
2015-02-25 63% 64% 87% 58% 84% 74% 89% 83% Eva
2015-02-18 67% 68% 92% 62% 88% 78% 92% 91% Miriam
2015-02-11 70% 72% 96% 64% 88% 83% 94% 97% Pau
2015-02-06 –% –% 100% –% 88% 89% –% 100% Pau i Eva 200L LHe, + recàrrega 400WB
2015-02-04 72% 76% 60% 67% 48% 68% 94% 82% Eva
2015-01-28 –% –% –% –% –% –% 100% –% Pau 100L He
2015-01-28 76% 81% 60% 70% 51% 71 50% 91% Miriam
2015-01-22 78% 84% 60% 73% 53% 73% 54% 100% Pau 100L He
2015-01-14 82% 57% 66% 76% 56% 76% 58% 70% Eva
2015-01-07 85% 62% 71% 79% 59% 79% 62% 78% Miriam

Anys anteriors

Els registres dels anys anteriors es guarden en una pàgina a part.

manteniment_lhe.txt · Last modified: 2017/11/22 14:13 by miriam