User Tools

Site Tools


formulari_projectes_uab

Formulari de dades de projectes UAB

Fes servir aquest formulari per notificar les dades de contacte i comptables del projecte o conveni on carregarem les teves despeses per reserves d'equips, per prestació de serveis, i altres. Si no saps la informació sol·licitada, demana-la a l'administració del teu departament, centre o institut.

Els camps identificats amb un asterisc (*) són obligatoris.

DADES DEL PROJECTE O CONVENI
RESPONSABLE DEL PROJECTE O CONVENI

Els albarans corresponents a les despeses efectuades al SeRMN s'enviaran al responsable del projecte una setmana abans de tramitar el càrrec intern corresponent per tal que pugui comprovar els conceptes facturats i reclamar si s'escau.

DADES AL SUMMA

Els albarans corresponents a les despeses efectuades al SeRMN s'enviaran a la Gestió administrativa del Centre Gestor una setmana abans de tramitar el càrrec intern corresponent per tal que pugui comprovar els conceptes facturats i reclamar si s'escau.

El Codi del Projecte determinarà la tarifa aplicada al projecte.

If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
formulari_projectes_uab.txt · Last modified: 2018/01/26 12:18 by miquel