User Tools

Site Tools


manteniment_lin

Registre de recàrregues de nitrogen líquid dels imants

Aquesta pàgina conté els nivells de nitrogen líquid als espectròmetres després de la seva recàrrega setmanal corresponents als dos darrers anys. Les dades d'anys anteriors, i les dades anuals de consum de nitrogen líquid es poden consultar a les pàgines,

 • Les recàrregues del tanc s'anoten en una pàgina a part.
 • El consum mig diari, excloent-hi la recàrrega dels imants, és de 6,6 ± 2,6 mm H2O.
 • El consum mig per recàrrega dels imants és de 39,3 ± 8,9 mm H2O.

Instruccions del registre

 • Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers, i les més recents es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes, 51 ó 52, setmanes!).
 • El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del World Wide Web Consortium (W3C).
 • Si el nivell final del tanc és prou baix, fes una comanda per recarregar-lo.

2021

 • Avance DPX-250-ROBOT (NOVA INFORMACIÓ: 2020-10-29)
  • L'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat.
 • Avance II 400wb (NOVA INFORMACIÓ: 2020-10-29)
  • L'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat.

2n semestre

Data 250auto 360 400nb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2021-03-03 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau, Eva Tanc de 290 a 260
2021-02-24 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau, Eva Tanc de 120 a 90
2021-02-17 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam Tanc de 190 a 160
2021-02-10 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 270 a 240
2021-02-03 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam Tanc de 155 a 130
2021-01-27 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam Tanc de 230 a 205
2021-01-20 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 290 a 260
2021-01-13 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam Tanc de 130 a 95
2021-01-05 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam i Silvia Tanc de 200 a 170

2020

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2020-12-29 100% —% 100% 100% —% 100% 100% —% Pau, Miquel i Eva Tanc de 270 a 240
2020-12-22 100% —% 100% 100% —% 100% 100% —% Pau, Miquel i Eva Tanc de 90 a 60
2020-12-16 100% —% 100% 100% —% 100% 100% —% Pau i Miquel Tanc de 140 a 110
2020-12-09 100% —% 100% 100% —% 100% 100% —% Míriam Tanc de 200 a 170
2020-12-02 100% —% 100% 100% —% 100% 100% —% Eva Tanc de 290 a 260
2020-11-25 100% —% 100% 100% —% 100% 100% —% Míriam Tanc de 130 a 105
2020-11-18 100% —% 100% 100% —% 100% 100% —% Eva Tanc de 190 a 160
2020-11-11 100% —% 100% 100% —% 100% 100% —% Pau, Teo Tanc de 280 a 250
2020-11-04 100% —% 100% 100% —% 100% 100% —% Eva Tanc de 140 a 110
2020-10-29 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% —% Eva i Miquel Quench controlat 250MHz robot i 400wb
2020-10-28 100% 60% 100% 100% 60% 100% 100% —% Pau Tanc de 200 a 180
2020-10-21 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 280 a 250
2020-10-14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam Tanc de 140 a 100
2020-10-07 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de ??? a ???
2020-09-30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam Tanc de 120 a 90
2020-09-23 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 210 a 180
2020-09-16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam Tanc de 150 a 110
2020-09-09 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 210 a 170
2020-09-02 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 290 a 270
2020-08-26 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva i Míriam Tanc de 180 a 140
2020-08-19 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam i Míquel Tanc de 260 a 230
2020-08-12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam i Míquel Tanc de 130 a 100
2020-08-05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Míquel Tanc de 200 a 170
2020-07-29 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Teo i Míriam Tanc de 290 a 260
2020-07-22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Teo i Míriam Tanc de 180 a 140
2020-07-15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Teo i Míriam Tanc de 270 a xxx
2020-07-08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Teo i Eva Tanc de 120 a 80
2020-07-01 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 220 a 180

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2020-06-23 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 290 a 270
2020-06-17 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 150 a 120
2020-06-10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam i Miquel Tanc de 220 a 190
2020-06-03 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Teo Tanc de 140 a 100
2020-05-27 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miquel i Miriam Tanc de 195 a 170
2020-05-20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 270 a 240
2020-05-13 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miquel i Teo Tanc de 120 a 90
2020-05-06 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miquel i Teo Tanc de 190 a 150
2020-04-29 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Silvia i Teo Tanc de 270 a 240
2020-04-22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 120 a —
2020-04-15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Teo i Miquel Tanc de 190 a 150
2020-04-08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 270 a 240
2020-04-01 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Teo i Miquel Tanc de 120 a 95
2020-03-25 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Silvia i Miquel Tanc de 190 a 150
2020-03-18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 270 a 240
2020-03-05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de xxx a xxx
2020-02-26 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 140 a 100
2020-02-19 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 210 a —
2020-02-12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de 100 a 300
2020-02-05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 200 a 150
2020-01-29 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 140 a 100
2020-01-22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de xxx a xxx
2020-01-15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 280 a 250
2020-01-08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam Tanc de 150 a 120
2020-01-03 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam i Eva Tanc de 230 a 190

Anys anteriors

Els registres dels anys anteriors es guarden en una pàgina a part.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
manteniment_lin.txt · Last modified: 2021/03/05 23:34 by miquel