User Tools

Site Tools


sermn_wiki

SeRMN wiki

Benvinguts a la wiki del SeRMN

Aquesta és la wiki del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Per més informació estadística i tècnica sobre aquesta wiki segueix aquest enllaç. Si el que vols és conèixer amb més detall els motius que ens varen portar a començar-la visita aquesta pàgina. Finalment, si vols saber quines són les paraules emprades més sovint en aquesta wiki visita el núvol de paraules.

El Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) de la UAB és el Servei de Suport a la Recerca de tipus S2 que engloba les instal.lacions, els equipaments i els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per a l'obtenció d'espectres de RMN a disposició dels investigadors dels diversos Departaments i Instituts de la UAB, així com departaments d'altres universitats o centres públics externs i empreses privades.

El SeRMN es regeix pel Reglament dels Serveis Científico-Tècnics de la UAB, així com per les normes de funcionament internes. Alhora, per la seva ubicació, es pot veure afectat també pels reglaments de la Facultat de Ciències i de la Facultat de Biociències.

Notícies i novetats

Durant un temps a la pàgina inicial de la wiki hi havia un apartat amb notícies i novetats relacionades (d'alguna manera, de vegades força remota) amb el SeRMN. Actualment aquesta informació es gestiona i distribueix a través dels fòrums del servei, i en un futur proper algunes de les notícies es podrien difondre també a través del blog del SeRMN. Les notícies que es varen difondre a través de la wiki es poden consultar a la pàgina de notícies caducades on s'arxivaven un cop ja no eren vigents o actuals.

Darrers canvis a la wiki

Consulta el darrers canvis a la wiki a través de l'enllaç Recent changes del capdamunt de la pàgina, o accedint a l'adreça web Darrers canvis a la wiki (RSS XML Feed), on podràs subscriure't per rebre notificacions dels canvis via RSS.

Calendari d'activitats i esdeveniments

Per més informació sobre el funcionament del calendari segueix aquest enllaç.

Seguretat

L'accés a les dependències del SeRMN comporta el coneixement i acceptació dels riscos associats. Per més informació segueix aquest enllaç.

Espectròmetres: Instruccions de funcionament

En aquest apartat trobaràs les normes d'ús, instruccions de funcionament, i recomanacions de cadascun dels espectròmetres i dels seus accessoris (continuar...)

Espectròmetres: Manteniment i Incidències

Incidències tècniques als espectròmetres

Llistat d'incidències tècniques per a cadascun dels espectròmetres de RMN [ Continuar... ]

Consum de criògens i gasos

Registre dels nivells i recàrregues d'heli, i les recàrregues de nitrogen líquid dels imants, així com les recàrregues del tanc de nitrogen líquid. També hi és el consum de gasos.

Maquinari auxiliar

Llistat d'incidències tècniques per a tot el maquinari auxiliar del SeRMN [ Continuar... ]

IntraWiki del SeRMN

Aquesta secció —abans anomenada Administració del SeRMN— està dedicada als aspectes administratius i de gestió del servei que només són d'interès pel personal del servei. És per això que l'accés està restringit. [ Continuar... ]

Les adreces i telèfons del SeRMN

Tota la informació relativa a les adreces i telèfons del SeRMN, les adreces de lliurament de productes i de facturació, etcétera.

Bases de dades del SeRMN

Productes

El fitxer de més avall conté la base de dades actualitzada dels productes que tenim al servei. La base de dades està en format Microsoft Access. En principi tots els productes estan ubicats al laboratori. La idea és que quan algú compri un producte nou (o acabi un producte i no es pensi comprar més) l'introdueixi en aquesta llista, només cal,

  1. baixar-se el fitxer i obrir-lo
  2. introduir el nom i dades del producte i guardar els canvis fets, i
  3. pujar el fitxer actualitzat a la wiki del SeRMN (recorda't de seleccionar primer la carpeta db_productes, i de marcar la casella Sobreescriu el fitxer actual).

D'aquesta manera sempre tindrem la llista actualitzada i no caldrà fer inventari cada x temps.

Fitxer MS-Access de la Base de Dades de Productes

Llibres

Llistat de llibres disponibles al SeRMN. [ Continuar... ]

Infrastructura informàtica

Les pàgines següents contenen informació sobre els canvis que estic fent a la Infrastructura Informàtica del SeRMN, instruccions per instal·lar impressores i accedir a altres recursos compartits, informació tècnica sobre l'equipament instal·lat, etcètera.

Problemes tècnics al SeRMN

Aquesta secció està dedicada als problemes tècnics dels instruments del servei i cóm s'han resolt. [ Continuar... ]

Enllaços en espectroscòpia de rmn

Aquesta nova secció recull els enllaços relacionats amb l'espectroscòpia de rmn que ens semblin interessants. Hores d'ara no té una estructura definida, o sigui que, a mida que afegim enllaços els haurem d'agrupar i ordenar.

Eines bibliogràfiques i literàries

A falta d'un nom millor per aquesta secció, Eines bibliogràfiques i literàries vol ser un recull d'enllaços a diccionaris, pàgines sobre terminologia, bases de dades bibliogràfiques, etcètera, que puguin ser útils a l'hora d'escriure documents.

2007-2020 © Els autors, SeRMN, Universitat Autònoma de Barcelona

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
sermn_wiki.txt · Last modified: 2023/11/22 11:58 by sermnadmin