User Tools

Site Tools


administracio_sermn

Intranet del SeRMN

Aquesta secció està dedicada als aspectes administratius del servei. Per ara és un “cul-de-sac” sense gaire ordre, un llistat de pàgines (en ordre alfabètic) amb informació relativa a la gestió del servei. Amb el temps, a mida que afegim informació, ja l'anirem estructurant.

L'accés a les pàgines del wiki relacionades amb la administració del SeRMN està reservada al personal del SeRMN, i per consultar-les cal tenir un compte a la wiki amb els permisos adients.

COVID-19

La pàgina covid19 és un recull d'informació sobre la gestió del servei durant l'estat d'alarma per la pandèmia per COVID-19, els serveis mínims/essencials, l'estat de l'equipament científic i auxiliar, i el pla per retornar a l'activitat. Un cop el·laborada, part d'aquesta informació es podria moure a una pàgina pública accessible als usuaris i/o a la web oficial del servei, i alhora fer-ne difusió a través dels canals de difusió disponibles: llistes d'email i blog.

Registres on-line del SeRMN

Consulta la pàgina Registres del SeRMN per conèixer els registres que manté el SeRMN i cóm accedir-hi. Actualment hi ha tres registres: de mostres, d'incidències, i de criògens.

Cursos del SeRMN

(Dijous 9 de juliol de 2009, 09:11) Això és una demostració en temps real de les capacitats d'un wiki. L'objectiu és crear una pàgina amb el llistat de cursos oferts al SeRMN, i enllaçar amb una pàgina de mostra d'un curs (Curs de RMN en estat sòlid) a partir de la proposta creada per en Pau a http://sermn.uab.cat/rmn3/CURSOS/cursos.htm.

Llistat de cursos oferts pel SeRMN (enllaç creat a les 09:15)

Administració UAB

Actualització de dades al directori de la UAB

De vegades és necessari actualitzar les nostres dades al directori de la UAB per tal que reflecteixin la realitat: el nostre número de telèfon correcte, etc. Per fer-ho cal...

Nova normativa de control duaner a Correos

A l'octubre de 2012 canvia la normativa pels enviaments que no siguin documents a països de fora de la Unió Europea. Per més informació consulta aquesta pàgina.

Canvi de la contrasenya de la Intranet de la UAB o del Servei 2002

Una forma fàcil de canviar les contrasenyes d'accés a la Intranet de la UAB o al Servei 2002 és a través de la pàgina web http://sia.uab.es/gestio_pwd.html . També podeu accedir-hi des de la Intranet, trobareu els enllaços a: Espai de Treball → Eines i Recursos → Eines i Suport Informàtic

Catàleg de productes UAB

A la Intranet de la UAB trobareu un catàleg de productes oficials UAB (merchandising) a l'apartat Espai de Treball → Eines i Recursos → Productes i Proveïdors → Productes de la UAB, catàleg (pdf: 1,14 MB).

Circuit d'instal·lació d'equipament cientificotècnic

A principis de juliol de 2009, la Oficina de Serveis de Prevenció, va penjar a la Intranet de la UAB, apartat de Prevenció de riscos laborals → Formació i Informació → Informació → Manuals i procediments de treball un esquema del Circuit d'instal·lació d'equipaments cientificotècnics. No hi perdeu el temps consultant-ho, és el típic exemple de perversió-inversió burocràtica: qui hauria d'estar al servei i tenir una funció auxiliar, s'atribueix unes funciones que no són de la seva competència i coneixement, i s'auto nomena responsable i supervisor màxim del procés.

Gestions de viatges

Per ara, la pàgina sobre les gestions de viatges és un esborrany en progrés que intenta explicar cóm realitzar a través de la UAB els tràmits relacionats amb els viatges, de forma que no calgui avançar diners.

Plantilles de documents

Mentre la llista de documents no sigui gaire llarga no val la pena crear una pàgina pròpia.

Projectes (comptes, centres de cost) ACTIUS del SeRMN

Aquest és el llistat de projectes ACTIUS del SeRMN al Summa. El nom projecte no fa referència a projectes d'investigació, sinó més aviat a centres de cost o comptes.

Projectes (comptes, centres de cost) INACTIUS del SeRMN

Aquest és el llistat de projectes INACTIUS del SeRMN al Summa. El nom projecte no fa referència a projectes d'investigació, sinó més aviat a centres de cost o comptes.

Reserva d'espais

Si voleu reservar espais a l'Edifici C (Facultats de Ciències i de Biociències) cal que tingueu present el Protocol de reserva d'espais.

SUMMA vs SIDEC

El SUMMA és el programa de gestió i comptabilitat implantat a la UAB en substitució del SIDEC, i que inicialment va causar la paralització de la UAB: entre altres, no es podien fer compres, ni bestretes de viatge, ni gestionar nòmines, etcètera. Al següent enllaç hi ha un resum dels canvis que va comportar la substitució del SIDEC pel SUMMA a nivell de Centres de Cost del SeRMN.

Assumptes laborals UAB

Calendari Laboral

Els calendaris laborals de la UAB els trobaràs a la Intranet de la UAB, a l'apartat de Gestió Horària de l'Àmbit Laboral. Alternativament, consulta els fitxers pdf en aquesta pàgina.

Normativa laboral

Gestió horària

La UAB actualitza el programa de gestió horària. El dilluns 25 de gener de 2010 ha entrat en funcionament el nou programa MyWebTime de gestió horària. Aquest programa serà l'eina de consulta de les hores treballades, dels dies de permís gaudits i disponibles, i la via de notificació i tramitació d'incidències. El programa és accessible a través de la Intranet de la UAB o directament a l'enllaç https://gh.uab.es.

A la Intranet de la UAB hi trobareu el Manual d'usuari i una Presentació en PowerPoint. A la pàgina web del programa hi ha disponible un dossier descriptiu del programa, i una demostració no interactiva. Finalment, a la revista Securitecnia trobareu un petit article sobre el programa.

Consulta on-line de nòmines

A partir de l'1 de febrer de 2010 es posa en marxa la consulta de la nòmina on-line a través de la Intranet de la UAB,

Portada > Accessos directes > Serveis de nòmines

Per ara es poden consultar les nòmines i el certificat de renda anual. També es poden modificar les dades bancàries del comptes on s'ingressa la nòmina, i les dades personals. Està previst que progressivament es vagin afegint nous serveis. Per a qualsevol consulta o aclariment, adreceu-vos a la Unitat de Nòmines i Seguretat Social, ext. 1066.

Si teniu problemes el primer cop que entreu al programa, comproveu a l'apartat “Eines” del vostre navegador si estan desbloquejades les finestres emergents.

Vacances d'estiu

Com cada any, hem de programar i coordinar els períodes de vacances amb molta antelació (coses de la burocràcia). Per això podeu indicar les vostres preferències per les vacances a la pàgina Vacances d'estiu 2022.

Seguretat

Els responsables de seguretat del SeRMN són (octubre de 2011):

  • Miquel Cabañas - Responsable d'evacuació de la planta superior i del SeRMN en general.
  • Míriam Pérez - Responsable d'evacuació de la planta inferior.
  • Pau Nolis - Responsable d'extinció d'incendis.
  • Silvia Lope - Responsable d'extinció d'incendis.

Per altra banda, les següents persones han realitzat el curs d'extinció d'incendis:

  • Eva Monteagudo
  • Josep Saurí

Farmaciola

El SeRMN disposa d'una farmaciola per primers auxilis.

Cursos de formació

Ergonomia

Manteniment

Assumptes pendents

Llistat d'assumptes (feines, encàrrecs, sol·licituds de pressuposts, i altres) pendents relacionats amb el manteniment de les instal·lacions del servei. Les tasques relacionades amb l'equipament científic no s'inclouen en aquesta pàgina.

Claus del servei

Si vols saber qui té còpia de les claus del SeRMN, quines claus es poden deixar en préstec, i quin és el formulari que ha de signar la persona que rep una clau del servei, consulta els enllaços següents:

Conveni de Manteniment UAB

Finalment, dilluns 27 d'octubre de 2008 es va signar el Conveni de Manteniment entre el SeRMN i l'Àrea d'Arquitectura amb contracte renovable anualment. Per més informació segueix l'enllaç.

Geinstal

L'empresa GEINSTAL, S.A. és l'encarregada del manteniment dels aparells de climatització i de la instal·lació elèctrica en general segons el Conveni de Manteniment signat pel SeRMN amb l'Àrea d'Arquitectura. Per més informació sobre la gestió de les incidències segueix aquest enllaç. També pots anar directament al registre d'incidències.

Suport informàtic (CAS)

Es pot fer un seguiment de les incidències notificades al Centre d'Assistència i Suport (CAS) de la UAB a http://autoservei-cas.uab.cat o directament a https://sdesk.uab.es:8443/arsys/. Per accedir-hi cal emprar el NIU i la contrasenya de la Intranet.

Numeració de portes

Aquesta és la darrera numeració oficial coneguda de les portes del SeRMN actualitzada al setembre de 2019.

Sol·licituds de manteniment

Informació sobre cóm sol·licitar intervencions per manteniment a través del Portal dels Serveis de Manteniment.

Recollida d'andròmines

Tot sobre la recollida d'andròmines per la deixalleria: calendari, normativa, gestions a realitzar, etcétera.

Telèfons (aparells)

Tot sobre els telèfons fixes i inalambrics que hi ha al SeRMN.

Urgències de l'equipament auxiliar

Llistat de telèfons i persones de contacte en cas d'urgències relacionades amb l'equipament auxiliar del SeRMN.

Gestió d'usuaris i facturació

El contingut d'aquesta secció l'he mogut a una nova pàgina per començar a organitzar el contingut de la wiki.

Compres

Proveïdors del SeRMN

Llistes de compres

Per ara hi ha dues llistes, per les

Substàncies químiques controlades

La compra d'un seguit de Substàncies Químiques Controlades té una normativa específica.

Llibres (fons bibliogràfics)

Segons la normativa de compres de la UAB, l'adquisició de fons bibliogràfics (llibres, revistes, etc.) s'ha de fer centralitzadament a les biblioteques. A la pàgina Compra de llibres trobaràs explicat el procediment per fer-ho.

Altres

Beca/ajut de col·laboració de la UAB

Aquestes són les sol·licituds presentades a la Convocatòria de Beca/Ajut de Col·laboració de la UAB pel curs 2010-2011 per la plaça o places disponibles al SeRMN.

Per convocatòries d'anys anteriors consulta l'enllaç corresponent:

Beca PIF SeRMN-CREAF 2011-2015

Aquestes són les dades econòmiques de la beca PIF convocada conjuntament pel SeRMN i el CREAF.

Difusió i propaganda

A la pàgina Difusió i Propaganda trobareu, per ara, tríptics il·lustratius escanejats que poden servir com a font d'inspiració a l'hora de dissenyar tríptics pel SeRMN.

OwnCloud - el nostre núvol

FIXME Actualitzar la informació i descriure la solució actua: Pydio

[[:administracio_sermn:owncloud_server | Aquesta pàgina]] conté una descripció del servidor Owncloud instal·lat, i [[:administracio_sermn:owncloud_sync_client | aquesta pàgina]] conté instruccions sobre cóm instal·lar el client de sincronització d'OwnCloud i una descripció breu del seu ús.

Programari UAB

Informació sobre els programes amb llicència de campus disponibles: com aconseguir-los, instruccions per instal·lar-los, claus d'activació, etcètera.

Què costaria tancar el servei per vacances?

Cafès i altres despeses

Beques i ajuts de congressos

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
administracio_sermn.txt · Last modified: 2022/12/23 10:40 by miquel