User Tools

Site Tools


configuracio_filezilla

Configuració detallada del FileZilla

En aquesta pàgina t'expliquem pas a pas i de forma gràfica cóm configurar el programa FileZilla per accedir al nostre servidor de dades i descarregar-te els teus espectres. El FileZilla és un client de FTP amb interfície gràfica, i està disponible per Windows, Mac OS X i Linux.

Aquestes instruccions estan adreçades als usuaris que no estan familiaritzats amb la configuració del FileZilla. Si ets usuari habitual del programa pots provar a seguir les instruccions de configuració breus que hi ha a la pàgina Cóm recuperar les teves dades.

El FileZilla permet configurar el català i el castellà com a idiomes de la interfície del programa. Malgrat aquesta possibilitat, a les instruccions següents hem fet servir els texts i captures de pantalla de la versió en anglès. En tot cas, l'equivalència hauria d'ésser evident.

Descàrrega i instal·lació

Primer de tot hauràs de descarregar-te la versió més actual pel teu sistema operatiu (Windows, Mac OS X, o Linux) i instal·lar-la d'acord amb les instruccions disponibles al lloc web del programa.

Al febrer de 2024, la versió més actual és la 3.66.4, però com que surten noves versions força sovint, és probable que trobis una versió més nova per descarregar i instal·lar.

És molt recomanable que mantinguis el programa actualitzat per motius de seguretat. Quan el programa detecti que hi ha una nova versió, et proposarà descarregar-la i instal·lar-la, Et recomanem que l'actualitzis abans de continuar amb la descàrrega de les teves dades. L'actualització és un procés ràpid, no afecta la configuració actual, i un cop completat, el programa s'obrirà i et deixarà continuar amb la connexió i descàrrega de dades.

Configuració general del programa

Un cop instal·lat el FileZilla Client, abans de poder-te connectar, hauràs de

  • comprovar la configuració general del programa; i
  • al “Site Manager” (Gestor de llocs) hauràs de crear un compte pel nostre servidor de dades, on hauràs de configurar els paràmetres de connexió d'acord amb les instruccions següents.

Per obrir la finestra de configuració de les opcions generals del programa, clica a Edit → Settings

 Com accedir a la finestra de configuració del FileZilla client

A Connection → FTP selecciona el mode de transferència Passive, que és l'emprat pel nostre servidor,

 Configuració del mode de transferència

i a Connection → FTP → Passive mode tria l'opció Use the server's external IP address instead per evitar problemes amb el nostre firewall,

 Configuració del mode de transferència Passive-FTP

A Transfers → File Types tria Binary com a tipus de transferència per defecte,

 El tipus de transferència és binària

i desmarca les opcions Treat files without extension… i Treat dotfiles as….

 Elimina les excepcions a la transferència binària

Si no configures correctament aquestes dues darreres opcions, els fitxers que contenen les dades adquirides (fid i ser), així com les dades transformades i processades (1r, 1i, 2rr, 2ii, …) es transferiran de forma incorrecte i perdràs la informació que contenen.

Finalment, a Language tria l'idioma de la interfície que prefereixis,

 Configuració de l'idioma de la interfície

i prem el botó OK per guardar els canvis i sortir de la finestra Settings.

Configuració de la connexió

Per tal de no haver d'entrar cada els paràmetres de la connexió cada cop que et vulguis connectar al nostre servidor, és molt recomanable crear un compte pel nostre servidor al Site Manager (Gestor de llocs) del FileZilla Client, i configurar i guardar els paràmetres de connexió en aquest compte.

Per accedir al Site Manager pots fer-ho a través del menú File → Site Manager (o directament amb Ctrl+S),

 Accedeix al Site Manager a través del menú

o prement el botó de més a l'esquerra a la barra de botons,

 Accedeix al Site Manager a través de la barra de botons

A la finestra Site Manager,

 Finestra del gestor de llocs

prem el botó New Site per crear un lloc nou. A l'arbre My Sites apareixerà un nou node amb el nom provisional New site

 Site manager - crea un nou lloc

que pots editar i canviar per quelcom més informatiu com, per exemple, SeRMN-UAB data server

 Site manager - canvia el nom del lloc

A mitjans de 2022 vàrem canviar el número de port del servidor FTPS de 21 a 990 per tal de fer servir el número de port oficial per aquest protocol:

Port 990 Details
Service: ftps
Details: FTPS Protocol, FTP over TLS/SSL (IANA official) uses ports 989 and 990.
https://www.speedguide.net/port.php?port=990

A la pestanya General entra els següents valors:

  • Host: sermn.uab.cat
  • Port: 990 (no es pot deixar en blanc)
  • Protocol: FTP - File Transfer Protocol
  • Encryption: Require explicit FTP over TLS

i defineix el tipus de compte i credencials d'accés. Si aquest és un ordinador d'ús exclusiu pels membres del grup de recerca, configura'l amb

  • Logon Type: Normal
  • User: el username del teu grup (demana'l al teu cap de grup o algun membre sènior)
  • Password: la contrasenya del teu grup (demana-la-hi al teu Cap de grup o algun membre sènior)

 Site manager - Pestanya general

Si aquest és un ordinador compartit amb altres grups o persones, fes que el Logon Type sigui Interactive de forma que el FileZilla demani el nom d'usuari i contrasenya cada cop que algú es vulgui connectar. Amb això les teves dades, i dels membres del teu grup de recerca, estaran més protegides.

 Site manager - Pestanya general

Els valors per defecte a les pestanyes Advanced, Transfer Settings i Charset ja són els correctes, i no cal canviar res, però si vols, a la pestanya Transfer Settings pots canviar el Transfer mode a Passive

 Site manager - Altres pestanyes

Prémer el botó Ok per guardar la configuració i sortir de la finestra Site Manager

 Site manager - Premer OK per guardar la configuració

Exemple de sessió per transferir dades

Ara que tens el programa configurat, pots provar a connectar-te i transferir dades seguint les instruccions descrites a la pàgina d'informació general.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
configuracio_filezilla.txt · Last modified: 2024/02/07 15:04 by miquel