User Tools

Site Tools


consum_gasos

Consum de gasos

Segueix aquestes instruccions per gestionar les comandes de gasos comprimits i per omplir la taula resum d'aquesta pàgina.

 • Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers i es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes setmanes!).
 • El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del World Wide Web Consortium (W3C).
 • Actualment tenim contractat el lloguer de 8 botelles de gasos comprimits pels següents usos,
  • 1x He-BIP per la crioplataforma del 500
  • 1x N2-Premier per la crioplataforma del 500
  • 2x Ox-Premier pel Biospec
  • 1x He-Premier HPLC-Masses del 500
  • 1x He-Premier per les recàrregues dels imants
  • 2x He-BIP per l'hiperpolaritzador HyperSense
 • Només de forma excepcional podem tenir més botelles de les contractades, ja que la retenció perllongada de botelles addicionals pot generar un càrrec per retenció molt superior al cost de lloguer per contracte. Si en algun moment calen botelles extres de forma habitual, caldrà plantejar-se la conveniència de contractar el seu lloguer.

2018

botelles responsable(s)
Núm. Data núm. albarà concepte rebudes tornades sol·licitud recepció
xx 2018-xx-xx 8.0xx.xxx.xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 0 xxxxxx xxxxxx
02 2018-01-03 ES8125931 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 0 1 Miquel Miquel
01 2018-01-03 ES8125931 HELIO X50S BIP PLUS (Ref. 137327) 1 0 Miquel Miquel

2017

botelles responsable(s)
Núm. Data núm. albarà concepte rebudes tornades sol·licitud recepció
10 2017-12-19 8.055.109.554 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Silvia
09 2017-11-07 8.054.358.837 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Silvia
08 2017-10-16 8.053.966.862 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Eva
07 2017-09-27 8.053.674.788 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
06 2017-06-26 8.052.091.341 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Eva
05 2017-06-14 8.051.903.642 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
04 2017-04-19 8.050.952.539 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
03 2017-04-03 8.050.708.831 NITROGENO X50S TÉCNICO (Ref. 62219) 1 1 Miquel Eva
02 2017-02-27 8.050.074.708 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
01 2017-01-04 8.049.220.762 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel

2016

botelles responsable(s)
Núm. Data núm. albarà concepte rebudes tornades sol·licitud recepció
20 2016-12-19 8.048.987.583 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 3 Miquel Miquel
19 2016-12-12 8.048.865.540 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
18 2016-11-08 8.048.294.103 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 2 1 Miquel Silvia
17 2016-10-10 8.047.782.296 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
16 2016-09-30 8.047.648.168 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
15 2016-08-11 8.046.806.676 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Miquel
14 2016-07-11 8.046.264.054 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Silvia
13 2016-06-03 8.045.657.730 HELIO BIP PLUS X50S (Ref. 137327) 1 1 Miquel Eva
12 2016-06-03 8.045.657.730 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 2 1 Miquel Silvia
11 2016-04-21 8.044.896.955 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 2 2 Miquel Silvia
10 2016-03-30 8.044.512.437 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 2 1 Miquel Eva
9 2016-03-11 8.044.217.190 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Eva
8 2016-03-08 8.044.152.699 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
7 2016-03-07 8.044.119.953 HELIO BIP PLUS X50S (Ref. 137327) 1 0 Miquel Eva
6 2016-02-24 8.043.929.128 NITROGENO TÉCNICO X50S (Ref. 62219) 1 1 Miquel Eva
5 2016-02-24 8.043.929.091 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
4 2016-02-04 8.043.641.616 NITROGENO TÉCNICO X50S (Ref. 62219) 1 1 Miquel Eva
3 2016-02-03 8.043.597.448 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
2 2016-01-13 8.043.247.636 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
1 2016-01-07 8.043.155.711 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva

2015

botelles responsable(s)
Núm. Data núm. albarà concepte rebudes tornades sol·licitud recepció
12 2015-04-xx 8.0xx.xxx.xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 1 xxxxxx xxxxxx
11 2015-11-26 8.042.585.092 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
10b 2015-11-11 8.042.309.376 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
10a 2015-10-07 8.041.718.334 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 0 1 Miquel Eva
9 2015-10-07 8.041.718.334 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 0 Miquel Eva
8 2015-10-07 8.041.718.213 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
7 2015-09-09 8.041.246.730 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
6 2015-07-31 8.040.637.113 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Silvia Eva
5 2015-07-08 8.040.258.388 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Silvia Silvia
4 2015-06-10 8.039.782.614 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Miquel
3 2015-04-15 8.038.889.604 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Miquel
2 2015-04-09 8.038.805.087 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 2 3 Miquel Silvia
1 2015-02-11 8.037.885.828 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Miquel Eva

2014

botelles responsable(s)
Núm. Data núm. albarà concepte rebudes tornades sol·licitud recepció
9 2014-10-31 8.036.376.216 OXIGENO X50S BIP (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
8 2014-10-31 8.036.376.154 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Eva
7 2014-09-26 8.035.791.105 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Miquel Eva
6 2014-08-06 8.035.047.037 OXIGENO X50S BIP (Ref. 62315) 2 1 Miquel Eva
5 2014-06-20 8.034.305.320 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Miquel Eva
4 2014-06-18 8.034.264.482 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Eva
3 2014-05-14 8.033.738.739 OXIGENO X50S BIP (Ref. 62315) 2 2 Miquel Pau/Míriam
2 2014-02-21 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 0 1 Miquel Miquel
1 2014-02-21 8.032.445.535 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Miquel

2013

botelles responsable(s)
Núm. Data núm. albarà concepte rebudes tornades sol·licitud recepció
16 2013-11-13 8.031.053.497 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Silvia
15 2013-11-06 8.030.949.804 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 0 Eva Eva
14 2013-10-11 8.030.563.402 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Eva
13 2013-10-04 8.030.464.158 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Eva Eva
12 2013-07-30 8.029.531.192 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Pau
11 2013-06-27 8.029.124.043 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Eva Eva
10 2013-06-27 8.029.124.070 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Eva Eva
9 2013-06-06 8.028.747.286 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 2 2 Miquel Miquel
8 2013-05-14 8.028.383.423 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Miquel
7 2013-05-08 8.028.307.313 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
6 2013-04-29 8.028.132.896 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Miquel Eva
5 2013-04-24 8.028.111.467 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
4 2013-02-27 8.027.306.014 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
3 2013-02-13 8.026.112.569 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
2 2013-02-13 8.027.112.326 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Eva
1 2013-02-01 8.026.960.406 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel

2012

botelles responsable(s)
Núm. Data núm. albarà concepte rebudes tornades sol·licitud recepció
18 2012-11-20 8.025.985.036 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Silvia
17 2012-10-17 8.025.479.593 NITROGENO X50S TECNICO (Ref. 62219) 1 1 Miquel Eva
16 2012-10-10 8.025.380.976 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
15 2012-10-05 8.025.322.565 NITROGENO X50S TECNICO (Ref. 62219) 1 0 Miquel Eva
14 2012-10-05 8.025.317.514 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Miquel
13 2012-09-20 8.025.118.058 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel n.c.
12 2012-09-10 8.024.950.904 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
11 2012-08-17 8.024.624.965 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
10 2012-08-01 8.024.400.653 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
9 2012-08-01 8.024.395.178 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Miquel Miquel
8 2012-07-12 8.024.091.933 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Eva Eva
7 2012-06-15 8.023.708.669 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
6 2012-05-09 8.023.148.112 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
5 2012-04-20 7.069.214 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Miquel
4 2012-03-30 8.022.570.460 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
3 2012-02-29 8.021.153.274 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Pau
2 2012-02-24 8.022.057.221 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Miquel Miquel
1 2012-02-15 8.021.905.374 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva

2011

botelles responsable(s)
Núm. Data núm. albarà concepte rebudes tornades sol·licitud recepció
18 2011-12-07 8.020.925.673 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
17 2011-11-11 8.020.565.073 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Miquel
16 2011-10-28 8.020.375.579 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
15 2011-09-09 7.144.011 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Miquel Miquel
14 2011-08-10 7.029.477 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
13 2011-06-17 7.192.980 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Miquel
12 2011-06-10 7.193.027 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
11 2011-05-11 7.194.497 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Miquel Eva
10 2011-05-11 7.194.498 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Eva
9 2011-04-08 7.197.713 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Miquel Miquel
8 2011-03-18 7.191.877 (1) HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 0 1 Miquel Miquel
7 2011-03-18 7.191.877 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
6 2011-03-09 7.191.709 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 0 Miquel Miquel
5 2011-03-02 7.191.470 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
4 2011-03-02 7.191.469 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Miquel Miquel
3 2011-02-25 7.191.400 (1) HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 0 1 Miquel Miquel
2 2011-02-23 7.191.284 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 0 Miquel Miquel
1 2011-01-19 7.014.162 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Eva

(1) Albarans no inclosos al llistat d'albarans i factures.

2010

botelles responsable(s)
Data núm. albarà concepte rebudes tornades sol·licitud recepció
2010-12-23 7.013.540 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel
2010-12-15 7.025.785 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Miquel [1]
2010-09-30 6.969.062 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel
2010-09-27 6.969.061 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel
2010-08-19 6.963.907 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Míriam
2010-07-21 6.963.415 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 1 Miquel [1] Miquel
2010-06-23 6.967.261 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 2 - Teo [1] Teo
2010-06-09 6.966.692 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
2010-04-09 6.893.586 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Sergi
2010-03-19 6.889.449 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 - Miquel Miquel
2010-03-19 6.889.449 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) - 1 Miquel Miquel
2010-02-19 6.885.814 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel

[1] Instal·lació i funcionament de l'hiperpolaritzador HyperSense d'Oxford Instruments.

2009

botelles responsable(s)
Data núm. albarà concepte rebudes tornades sol·licitud recepció
2009-12-09 6.885.882 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
2009-11-11 6.891.991 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
2009-09-30 6.819.210 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
2009-09-30 6.819.210 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) - 1 Miquel Miquel
2009-08-12 6.859.339 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Silvia
2009-08-12 6.859.339 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 - Miquel Silvia
2009-06-05 6.8xx.xxx OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Silvia
2009-05-08 6.816.485 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
2009-03-27 6.8xx.xxx OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
2009-02-18 6.816.212 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
2009-02-13 6.816.373 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 1 Miquel Miquel

2008

botelles responsable(s)
Data núm. albarà concepte rebudes tornades sol·licitud recepció
2008-12-03 6.729.514 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 2 2 Miquel Miquel
2008-10-08 6.732.289 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) - 1 Miquel Miquel
2008-10-03 6.525.041 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Teo
2008-09-05 6.673.089 HELIO X50S TÉCNICO (Ref. 62408) 1 - Miquel Miquel
2008-08-22 6.672.892 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
2008-06-04 6.537.938 HELIO X50S TÉCNICO (Ref. 62408) - 1 Miquel Miquel
2008-06-04 6.537.938 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
2008-03-07 6.480.910 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Miquel
2008-01-11 6.485.299 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 1 1 Miquel Silvia

2007

He afegit totes les peticions de gasos a partir de les dades existents al lloc web APDirect Customer Portal, mitjançant la consulta dels moviments de 1517_RG_RENTAL SPEC GAS SINGLE CYLINDER.

botelles responsable(s)
Data núm. albarà concepte rebudes tornades sol·licitud recepció
2007-10-03 6.434.767 OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315) 2 - Miquel Miquel
2007-10-03 6.434.767 HELIO X50S TÉCNICO (Ref. 62406) - 2 Miquel Miquel
2007-06-08 6.432.612 HELIO X50S TÉCNICO (Ref. 62406) 2 - Miquel Miquel
2007-05-16 6.204.323 HELIO X50S BIP (Ref. 62423) 1 - Miquel Miquel
2007-05-16 6.204.323 HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408) 1 - Miquel Miquel
2007-05-16 6.204.323 HELIO X50S TÉCNICO (Ref. 62406) - 1 Miquel Miquel
2007-05-16 6.210.845 HELIO X50S TÉCNICO (Ref. 62406) 1 - Miquel Miquel
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
consum_gasos.txt · Last modified: 2018/01/08 13:01 by miquel