User Tools

Site Tools


labo_preparacio_mostres

Laboratori de preparació de mostres

A principis de febrer de 2009 la Míriam va escriure,

Hola a tots!

la campana del laboratori ja funciona, per fi!!!

Si passeu per allà veureu el gran canvi perquè, a part de que
funcioni, ho he netejat tot i ordenat.

Alguns canvis, o no canvis però recordatoris, per tal que duri:
...

i va establir unes normes de funcionament del Laboratori de preparació de mostres.

 • A sota la pica estan les ampolles per tirar els residus líquids (dissolvents aquós, halogenats i no halogenats).
 • També a sota la pica està l'acetona per netejar. Així que a qui se li acabi la del flascó rentador l'ha d'omplir amb aquesta.
 • Al calaix on són els vials també estan les pipetes, parafilm, guants, tisores, etc., és a dir, tot el material necessari (excepte dissolvent) per a preparar mostres de rmn. La idea és que un cop preparada la mostra tot es torni a deixar al calaix i així procurem que la zona de treball (la “poyata”) sempre estigui recollida, i el material que sigui per llençar es llenci (pipetes brutes, vials, etc.).
 • Hi ha zones on cadascú té les seves mostres o d'empresa, estaria bé que de tant en tant féssim neteja…
 • Quan algú utilitza material de vidre, després de netejar-lo i penjar-lo per a que s'assequi, un cop sec s'ha de treure i guardar a l'armari corresponent.
 • Tots els que utilitzem el laboratori hauríem de tenir una mica de cura, mantenir-lo net i ordenat…
 • Quan agafem l'última caixa d'algun material, s'hauria de mirar què més es necessita i fer una comanda.

Bany ultrasons Bransonic

From: 	"Miquel E. Cabanas" <miquel.cabanas@uab.cat>
Subject: 	dades inventari bany ultrasons
Date: 	Wed, December 17, 2008 19:01
To: 	***

aquestes són les dades per inventariar el bany d'ultrasons,

Marca ....... Bransonic  (http://www.bransonic.com/)
Model ....... 3510E-MTH
Núm. sèrie .. EMB010839557G
Potència .... 350 Watts

Miquel
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
labo_preparacio_mostres.txt · Last modified: 2010/05/18 01:06 by miquel