User Tools

Site Tools


maquinari_rmn

Equipament auxiliar

Climatitzador zona nova

Refredadora sala del 500 i sala del 400wb

Aires condicionats tipus split

Bombes de buit

Dades a febrer de 2010:

Actualment hi ha tres bombes de buit al SeRMN. Una és de mida petita i està associada al rotavapor disponible al Laboratori de Preparació de Mostres Químiques. Les dues altres són bombes d'alta capacitat de buit, una està associada a l'espectròmetre de masses de l'accessori de LC/MS-SPE, i l'altre a l'hiperpolaritzador de propera instal·lació al SeRMN.

Reducció de soroll

Aquestes dues darreres bombes són una font de soroll, el qual se podria atenuar mitjançant alguna de les soluciones proposades per Unger Technologies a Vacuum Pump Sound Reduction

Compressor auxiliar

Dades a octubre de 2007:

COMPRESSOR D'AIRE

CAPÇAL

Fabricant ........... Ingersoll/Rand
Model ............... T30 5T2NL NON-LUBE DFT
Any de fabricació ... 2007 (encara pendent de posat en marxa)
Número de serie ..... 4001797
Número de serie ..... 30T N06050125 (del capçal compressor)

Pressió treball max . 8,5 bar
Potència a l'eix .... 10 HP / 7,5 kW
Velocitat del motor . 1455 r.p.m.
Pes ................. 475 kg

Volts/Fase/Hz ....... 400 / 3 / 50
Tipus protecció ..... IP55
Consum elèctric ..... n.c.

DIPÒSIT

Fabricant ........... C.S.C. - COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI S.R.L. (Terruggia, AL, Italia)
Model ............... CE 0060 TIPO NA500000
Capacitat ........... 500 litres
Pressió màxima ...... 11 bar
Temperatura mínima .. -10ºC
Temperatura màxima .. 100ºC
Número de sèrie ..... 671
Any de fabricació ... 2006

Atès el poc ús que es farà d'aquest compressor de suport, les tasques de manteniment es podrien reduir a una o dues inspeccions anuals del nivell d'oli, i a canviar l'oli un cop l'any. Aquest model és “oil-free”, és a dir, el disseny del compressor impedeix l'entrada de vapors d'oli a la cambra de compressió. Per més informació, consultar l'oferta que ens van enviar per la compra i el Manual de l'usuari.

Aquest compressor es va comprar a través de Donaldson/Ultrafilter, però de la instal·lació es va encarregar l'empresa INSTALEC I GESTIO, S.L. (C. Avinyó, 20. Terrassa, 08223. NIF B-64086622) actualment desapareguda.

La persona de contacte d'Ingersoll-Rand a Catalunya és,

 • Pablo Varea
  Ingersoll Rand - Regional Office
  Sant Josep, 140-142 - P.I. El Pla
  Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 08980, Spain
  Tel: +34 93 457 83 48
  Mòbil: +34 620 20 71 67
  Fax: +34 93 207 10 38
  http://www.ingersollrandproducts.com

Amb data de 20 d'abril de 2010 ens hem posat en contacte amb ell per sol·licitar la visita del servei tècnic d'Ingersoll-Rand ja que el multiplicador de pressió no funciona correctament. Hem quedat en que passarà les nostres dades a Daunis, S.A., el seu distribuïdor més proper, per tal que es posin en contacte amb nosaltres.

SAI

Filtre d'aire

Dades a octubre de 2007:

EQUIP DE FILTRACIÓ I ASSECAT D'AIRE COMPRIMIT

Fabricant ........... Donaldson/Ultrafilter
Model ............... OFP 0100
Any de fabricació ... 2006 (posat en marxa a mitjans de 2006)
Número de serie ..... 1459430

Pressió d'operació .. min 4 bar / max 16 bar
Temperatura d'oper .. min 5ºC / max 50ºC
Temperatura ambient . min 4ºC / max 50ºC

Element de filtre ... PE 05/25
Elem. de prefiltre .. PE 05/25 (Pre Filter: particle < 3 μm)
           MF 05/25 (Micro Filter: particles < 0,01 μm; oil content < 0,1 mg/m3)
           SMF 05/25 (Sub Micro Filter: particles < 0,01 μm; oil content < 0,01 mg/m3)

Classe/Tipus protec . I / IP65
Consump elèctric .... 40W

Les tasques de manteniment comporten el canvi de tots els elements de filtre i pre-filtre, aproximadament cada 12 mesos, segons indiqui l'aparell. T'adjunto un pressupost de Donaldson/Ultrafilter, a qui s'hauria d'encarregar aquesta tasca, pel manteniment d'enguany (2009).

Posteriorment s'instal·la un Filtre Ciclònic per eliminar l'excés d'aigua a l'entrada del sistema de filtració ( Pressupost de compra)

Humidificador

Multiplicador de pressió

A mitjans de maig de 2010 substituïm el multiplicador de pressió vell per un de nou. Es tracta del model VBA40A-F04GN de SMC, comprat a Daunis.

El model substituit era el primer que vàrem comprar i instal·lar el 2007, i es tractava del model CPN-88323621 d'Ingersoll-Rand, comprat a Instalec i Gestió, S.L.

Documentació

DADES PER L'INVENTARI
UBICACIÓ ......... c2/-135
MODEL ............ BOOSTER REGULATOR
MARCA ............ SMC Corporation
NÚM. REFERÈNCIA .. VBA40A-F04GN
NÚM. SÈRIE ....... no en té (*)
POTÈNCIA ......... 0 W (no necessita electricitat)

Persones de contacte

FIXME entrar les dades de Daunis i dels seu comercial (Sr. José Torres)

Equips alternatius

Generador de nitrogen

Es tracta del model UHPLCMS18 de Parker Domnick Hunter.

Documentació

Adreça

 • domnick hunter Ibérica
  • De La Casa Nova, 5
   08170 - Montornès Del Vallès
   Barcelona, Spain
  • Tel: 00 34 93 572 0050
  • Fax: 00 34 93 572 1585

Persones de contacte

Emilio Hernández

Dept. Técnico
Domnick Hunter Ibérica

emilio.hernandez@domnickhunter.com

Tel, Work: (+34) 93 572 00 50
Cell, Work: (+34) 661 590 262
Fax, Work: (+34) 93 572 15 85

URL: http://www.domnickhunter.com
Jordi Tobella

Technical Service/ Aftermarket
Domnick Hunter Ibérica

jordi.tobella@domnickhunter.com

Tel, Work: (+34) 93 572 00 50
Cell, Work: (+34) 610 50 46 66
Fax, Work: (+34) 93 572 15 85

URL: http://www.domnickhunter.com/
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
maquinari_rmn.txt · Last modified: 2013/01/02 11:31 by miquel