User Tools

Site Tools


problemes_tecnics_sermn

Problemes tècnics al SeRMN

Aquesta és una recopilació de les incidències sofertes pels diferents instruments del SeRMN i cóm s'han ressolt.

Avance DPX-250 + BACS

2008-03-06 - Canvi de ventiladors

Els ventiladors dels components electrònics han arribat al final de la seva vida útil, i s'han de canviar [ continua... ]

2007-11-19 - No acquisition hardware...

Quan s'executa la comanda “a [return]” per anar a la finestra d'adquissició surt un missatge en pantalla,

No acquisition hardware available for: 192.168.1.10

[ continua... ]

2007-11-19 - Canvi del valor de FIELD

S'ha canviat el valor de Field per corregir la lleugera deriva que sembla tenir l'imant [ continua... ]

2007-11-16 - El robot es penja sovint

Des de mitjans d'octubre la freqüència d'aturades del robot s'ha incrementat notablement, fins el punt de que moltes nits i caps de setmana no es poden aprofitar [ continua... ]

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
problemes_tecnics_sermn.txt · Last modified: 2009/03/13 12:29 by miquel