User Tools

Site Tools


aparells_rmn

Espectròmetres de rmn

Incidències tècniques classificades per espectròmetre

Compatibilitat del programari Bruker amb els sistemes operatius

La següent taula conté el nom i versió dels sistemes operatius i programari de control instal·lat a l'equipament científic, i la versió màxima del programari de control compatible amb l'equip.

Programari de control
Espectròmetre Model Sistema Operatiu Actual Versió instal·lada Versió màxima
Avance DPX 250 (auto) DPX Windows XP Pro SP3 TopSpin 1.3 PL10 (07/2009) TopSpin 1.3
Avance DPX 250 (robot) DPX Windows XP Pro SP3 TopSpin 1.3 PL10 (07/2009) TopSpin 1.3
Avance DPX 360 DPX Windows XP Pro SP3 TopSpin 1.3 PL10 (07/2009) TopSpin 1.3
Avance II 400wb Avance II GNU/Linux Debian 10.5 TopSpin 3.2.7 (05/2015) TopSpin 3.2
& CentOS 5 64bit
Avance III 400sb Avance III GNU/Linux Debian 9.11 TopSpin 3.6.1 (12/2018) TopSpin 3.6
& CentOS 7 64bit
Avance DRX 500 DRX GNU/Linux Debian xxx TopSpin 1.3 PL10 (07/2009) TopSpin 1.3
Avance II+ 600 Avance III GNU/Linux Debian 8.11 TopSpin 3.5 PL6 (08/2016) TopSpin 3.6
& CentOS 7 64bit
Biospec 70/30USR Avance II GNU/Linux Red Hat xxx ParaVision 5.1
& TopSpin 2.0pvPL5
FIXME ParaVision 6
& TopSpin 3.1pv
Altres equips Model Sistema Operatiu Actual Versió instal·lada Versió màxima
Esquire 6000 FIXME Windows XP Pro SP3 FIXME HyStar FIXME HyStar
Oxford Hypersense FIXME Windows XP SP3 FIXME ??? FIXME ???
  • FIXME indica que cal completar i/o confirmar la informació.
  • En el cas del Biospec, caldrà confirmar si el ParVision 6 és compatible amb l'arquitectura de la nostra consola.

Documentació

Números de matrícula dels espectròmetres

Aquests són els números de matrícula dels espectròmetres que es fan servir a les sol·licituds d'intervenció.

Espectròmetre Número de matrícula [1] Gama Model
Avance DPX 250 (auto) PH-0007-99 250 DPX
Avance Neo 300 441966 (any 2021) 300 NEO NANOBAY
Avance III 400sb PH-0003-07 400 AVANCE III
Avance Neo 400 441965 (any 2021) 400 NEO
Avance Neo 500 440119 (any 2021) 500 NEO
Avance II+ 600 PH-0008-06 600 AVANCE III
Biospec 70/30USR PT-0001-05 [2] BIOSPEC AV
Altres equips Número de matrícula [1] Gama Model
Esquire 6000 PA-0012-06

Números de matrícula d'antics espectròmetres

Espectròmetre Número de matrícula [1] Gama Model
Avance DPX 250 (robot) PH-0006-99 250 DPX
Avance DPX 360 PH-0003-04 360 DPX
Avance II 400wb PH-0003-05 400 AV
Avance DRX 500 PH-0005-99 500 DRX

[1] Els dos darrers dígits indiquen l'any en què es varen comprar
[2] PT en comptes de PH

BASH - Bruker Advanced Service/System Handbook

Les versions del Bruker Advanced Service Handbook disponibles descriuen l'arquitectura i components de les diferents famílies d'espectròmetres Bruker,

  • AVANCE - Espectròmetres del tipus AQR/AQX. Per exemple, els AVANCE DPX 250, AVANCE DPX 360 i AVANCE DRX 500.
  • AVANCE AV - Espectròmetres del tipus AQS.
  • AVANCE II - Espectròmetres del tipus AQS/2 (SGU). Per exemple, l'AVANCE II 400wb.
  • AVANCE II+ / III / III HD - Espectròmetres del tipus AQS/3 (IPSO). Per exemple, l'AVANCE II+ 600 i l'AVANCE III 400nb. A tots els efectes, un AVANCE II+ és un AVANCE III, i la diferent nomenclatura obeeix només a raons de comercialització: el model AVANCE II+ correspon als espectròmetres desenvolupats entorn de l'AQS/3 (IPSO) i venuts abans de la presentació oficial de l'arquitectura AVANCE III.

La taula següent indica quines famílies estan incloses a cadascuna de les versions disponibles del BASH,

Familia d'espectròmetres
AVANCE
(AQR/AQX)
AVANCE AV
(AQS)
AVANCE II
(AQS/2 (SGU))
AVANCE II+ / III / III HD
(AQS/3 (IPSO))
AVANCE NEO
Version of Bruker Advanced System Help (BASH) Avance DPX 250
Avance DPX 360
Avance DRX 500
Avance II 400wb
Avance II BioSpec
Avance II+ 600
Avance III 400nb
BASH 5.0 :ok: :ok: :fail: :fail: :fail:
BASH 6.0 :ok: :ok: :fail: :fail: :fail:
BASH 7.0 :ok: :ok: :fail: :fail: :fail:
BASH 10.0 :fail: :ok: :ok: :ok: :fail:
BASH 16 :fail: :ok: :ok: :ok: :fail:
BASH SYSTEM 3 :fail: :fail: :fail: :ok: :ok:
BASH SYSTEM 4 :fail: :fail: :fail: :ok: :ok:

Bruker Technical Documentation for BioSpec and Pharmascan Systems

Les versions de la Bruker Technical Documentation for BioSpec and Pharmascan Systems disponibles descriuen l'arquitectura i components de les diferents famílies d'espectròmetres Bruker BioSpin/Pharmascan,

  • AVANCE II - Espectròmetres del tipus AQS/2 (SGU). Per exemple, el BIOSPEC 70/30USR.
  • AVANCE NEO - Espectròmetres del tipus AQS/3 (IPSO).

La taula següent indica quines famílies estan incloses a cadascuna de les versions disponibles del BASH,

Familia d'espectròmetres
AVANCE II
(AQS/2 (SGU))
AVANCE NEO
Bruker Technical Documentation for BioSpec
and Pharmascan Systems
Avance II BioSpec
Tech Doc BioSpec/Pharmascan 2003 :ok: :fail:
Tech Doc BioSpec/Pharmascan 2020 :fail: :ok:

Altres manuals del BioSpec

La versió del manual del criocompressor CP2880 disponible a la documentació tècnica de Bruker és anterior (02/2003) a la disponible al lloc web de Cryomech,

Manuals d'altres models de criocompressor amb el mateix capçal fred (PT405 Coldhead)

Cul de sac

Per ara aquest és un cul de sac amb informació diversa rellevant (o no) pel manteniment dels espectròmetres: on comprar recanvis, etcètera.

Connectors ràpids per tubs flexibles

Els connectors ràpids són aquelles peces que serveixen per unir de forma ràpida i segura tubs de plàstic rígids, com els que es fan servir per les conduccions de gasos comprimits: aire pel lift, per girar la mostra, per la unitat de termostatizació (BVT), etcètera.

Pany de la porta interior. Lector d'empremta digital

Pel dia en què finalment posem en funcionament el lector d'empremtes digitals de la porta interior del SeRMN. Actualment hi ha muntat un sistema de pany elèctric que inspira poca confiança i que segurament deixarà de funcionar al poc de començar a fer-ne ús. Seria preferible substituir-lo per un electroimant “professional” com el del pany de seguretat de la porta exterior del servei.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
aparells_rmn.txt · Last modified: 2022/05/10 11:03 by miquel