User Tools

Site Tools


sermn_wiki:mes_sobre_sermnwiki

Per què un SeRMN wiki?

Un 'wiki' es un tipus de programa d'ordinador que permet crear, editar i enllaçar fàcilment pàgines web. Els wikis es fa servir tot sovint per crear llocs web en col·laboració, llocs web comunitaris, i que de forma creixent està éssent instal·lat per les empreses per proporcionar Intranets assequibles i efectives… [ Més informació ]

Què és un wiki?

Un 'wiki' es un tipus de programa d'ordinador que permet crear, editar i enllaçar fàcilment pàgines web. Els wikis es fa servir tot sovint per crear llocs web en col·laboració, llocs web comunitaris, i que de forma creixent està éssent instal·lat per les empreses per proporcionar Intranets assequibles i efectives, o per emprar-lo en la Gestió del Coneixement. Ward Cunningham, author del primer wiki WikiWikiWeb, originalment va descriure'l com “la base de dades on-line més sencilla que possiblement podia funcionar” 1). Un dels wikis més coneguts és la Wikipedia. 2)

(Text original en anglès a http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki, traducció d'en Miquel Cabañas, 2007).

Per què el DokuWiki?

Aquest wiki funciona amb el programa DokuWiki, un servidor de pàgines senzill, que permet gestionar llocs amb poques complicacions que estiguin força orientats a la presentació de documentació.

Va començar a principis de març de 2008 com un experiment en què volíem descobrir les possibilitats i limitacions d'un wiki com a mitjà per coordinar i facilitar la feina del personal del SeRMN. En concret, la finalitat inicial era fer assequible, de forma general i permanent la informació relativa als canvis que estàvem fent a la infraestructura informàtica del servei.

Després de consultar unes quantes pàgines amb comparacions de diferents wikis, vàrem optar pel DokuWiki, un servidor d'instal·lació senzilla (per exemple, no requereix una base de dades) i elevades prestacions, desenvolupat activament pel seu autor (Andreas Gohr). El DokuWiki, tal com el seu nom vol indicar, està orientat a la creació de pàgines de documentació, una de les principals finalitat previstes pel nostre wiki. Tanmateix, aquest servidor s'ha mostrat molt capaç de satisfer moltes altres necessitats, gràcies al creixent nombre de components (plugins) disponibles.

Tanmateix, si voleu conèixer quins altres wikis hi ha disponibles i quines són les seves característiques tècniques, i fins i tot comparar-los, un dels millors llocs a visitar és WikiMatrix.

Una Intranet pel SeRMN

Per la gestió de la Intranet del SeRMN m'he estat mirant solucions més ambicioses, del tipus Groupware que permentin una gestió compartida del servei, entre altres,

 • Gestió de clients:
  • agrupació en categories (grups, empreses, proveïdors, etc.)
  • registre de les dades dels clients, per exemple, dades de facturació, persones de contacte, etc.
  • gestió d'encàrrecs dels clients: assignació, realització, …
 • Gestió de tasques i “sots-tasques”
  • (re)assignació de tasques: quí fa què?
  • seguiment de la realització: ens permetria saber en tot moment còm està cada tasca, què falta per fer, i quines feines/passes s'han complertat.
  • creació de sots-tasques
 • Gestió de la documentació
  • documentació tècnica centralitzada: manuals dels equips auxiliars, fulls d'intervenció, contractes de manteniment
  • documentació cientificotècnica centralitzada
  • biblioteca de protocols, per exemple, els emprats per processar unes determinades mostres d'un client
 • Calendaris compartits
  • per indicar vacances, viatges i altres absències
  • gestió de reunions: reserva de temps, enviament d'invitacions als participants, etc.
 • Calendaris particulars
  • perquè cadascú es programi i gestioni el seu temps

Aquesta no és una llista exhaustiva, i segurament se us ocorreran altres possibilitats no esmentades.

Programari disponible

Quan tingui una estona, us afegiré un llistat dels programes que he estat mirant, i la opinió que em mereixen.

Participa-hi!

Si tu també vols jugar, fes servir la pàgina de proves, una secció d'aquest lloc wiki on pots crear i editar pàgines de proves mentre aprens com funciona aquest servidor wiki. Donar format al text és molt fàcil, sigui directament a través dels codis de format o fent servir els botons de l'editor i les tecles d'accés ràpid corresponents. I en cas de necessitat sempre pots consultar la documentació d'ajuda del programa. Ja veuràs com en poc temps tu també t'hauràs enganxat.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
sermn_wiki/mes_sobre_sermnwiki.txt · Last modified: 2008/11/04 12:00 by miquel