User Tools

Site Tools


informatica

Infraestructura informàtica

Les pàgines següents contenen informació sobre els canvis que estic fent a la Infraestructura Informàtica del SeRMN, instruccions per instal·lar impressores i accedir a altres recursos compartits, informació tècnica sobre l'equipament instal·lat, etc.

Pla Renovi 2008

En aquesta convocatòria només es va sol·licitar la renovació d'un ordinador de sobretaula,

Codi de referència de la petició 80616
Número d'inventari 004714672
Marca/model Beep, Beep1010
Processador Pèntium IV a 1400 MHz
Memòria 512 Mb de memòria
Adreça IP 158.109.48.51

No es va incloure l'ordinador portàtil del servei, un Dell Inspiron 510m, perquè no es considerava obsolet i la seva substitució no estava subvencionada. Si cal, per allargar la seva vida útil, el que es podria fer és ampliar la memòria més enllà dels 2×256Mb de què disposa actualment, i, potser, canviar-li la bateria.

Per més informació sobre el Pla Renovi 2008 podeu consultar el lloc web del Servei d'Informàtica de la UAB. L'enllaç el trobareu al menú de la dreta.

Impressores

Pàgines amb informació sobre,

  • Configuració actual de les impressores
  • Instruccions per instal·lar-les a Windows-XP i Red Hat Enterprise Linux
  • Manuals i altra informació tècnica

Ordinadors

Informació general

Millores

Altres

Ordinadors del personal

Ordinadors dels becaris

Ordinadors per visitants

Ordinadors dels espectròmetres

Donats de baixa

Ordinadors compartits per recerca

Servidors i ordinadors de la xarxa interna

Ordinadors de gestió

Ordinadors en desús

Altre equipament informàtic

Programari

Pàgines amb informació sobre programari

  • Programes recomanats per Windows-XP

Configuració de la xarxa

Pàgines sobre la xarxa d'ordinadors,

  • Cóm saber l'adreça IP d'un ordinador amb Windows-XP?
  • Breu descripció de les xarxes externa i interna
  • Taula resum de les rosetes existents, amb indicació del seu estat (activades, ocupades, línia telefònica, etc.)

Enllaços d'interés

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
informatica.txt · Last modified: 2021/05/18 10:55 by miquel